Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną
Radny Miasta Tychy kadencji 2010 - 2014, 2014 -2018. Członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności gospodarka nieruchomościami oraz studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2017 otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa". W RM TYCHY jest przewodniczącym Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Pracuje w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.
Prezes Stowarzyszenia
Dariusz Wencepel
Darek
Radny Miasta Tychy kadencji 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2006-2017. Dziennikarz,politolog, menedżer. Ukończył Uniwersytet Śląski, Harzburg Kolleg oraz Uniwersytet Ekonomiczny.
Wiceprezes Stowarzyszenia
Klaudiusz Slezak
Klaudiusz Slezak
Paweł Porszke Wiceprezes

Radny Miasta Tychy kadencji 2014 -2018. Członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej specjalności Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing oraz studia podyplomowe w specjalności Techniczna Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów. Członek Rady Osiedla Wilkowyje w kadencji 2010-2014, 2014-2018. Obecnie - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Wilkowyje
Radna Rady Miasta Tychy w kadencji 2014-2018. Nauczyciel języka polskiego i filozofii. Pracuje w II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach. Działaczka społeczna związana z dzielnicą JUV-e.
Członek zarządu
Edyta Danielczyk
Edyta Danielczyk
Barbara Jusiak: Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych na kierunku zarządzanie. Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Żwaków w kadencji 2007-2011. Prowadzi własną firmę. Księgowa. Działaczka społeczna związana z osiedlem Żwaków. Inicjatorka reaktywacji Rady Osiedla Żwaków.
Członek zarządu
Barbara Jusiak

Barbara Jusiak