Radni STNMO

 

 

Radny Dariusz Wencepel

Pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.

Tel:796 696 197

Adres email:
darekwen@wp.pl

Radna Edyta Danielczyk

Pracuje w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Miejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska

Tel. 737 727 987

Adres email:
edytadanielczyk@op.pl

Dyżury Radnych STNMO

Rada Miasta
05.12.2018 r. - 14.30-15.30
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wencepel
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49 s. 305

18.12.2018 r. - 16.00-17.00
Radna Edyta Danielczyk
Klub MCK Urbanowice
ul. Przejazdowa 8, Tychy