Klub Radnych TNMO

FOTO Klub

Drugi rząd: pierwszy z lewej Radny Paweł Porszke, w środku Radny Klaudiusz Slezak, po prawej Radny Dariusz Wencepel.

Pierwszy rząd: Radny Jakub Chełstowski, Radna Edyta Danielczyk.

Radny Dariusz Wencepel Przewodniczący Klubu TNMO
Pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.

Tel:796 696 197

Adres email:
darekwen@wp.pl

Radny Klaudiusz Slezak
Zastępca Przewodniczącego Klubu TNMO

Pracuje w Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury, Sportu i Turystki

Tel.506 247 827

Adres email:

klaudiusz.slezak@samorzad.tychy.pl

Radna Edyta Danielczyk

Klubu TNMO

Pracuje w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Miejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska

Tel. 737 727 987

Adres email:
edytadanielczyk@op.pl, 

Radny Paweł Porszke

Klubu TNMO

Pracuje w Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Finansów Publicznych

Tel. 512 773 880

Adres email:p_porszke@op.pl

Dyżury Radnych STNMO

Rada Miasta
05.09.2018 r. - 16.00-17.00
Radna Edyta Danielczyk
Radny Paweł Porszke
Klub MCK Wilkowyje
ul. Szkolna 94, Tychy

18.09.2018 r. - 15.00-16.00
Radny Klaudiusz Slezak
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49 s. 305

20.09.2018 r. - 15.00-16.00
Radny Klaudiusz Slezak
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49 s. 305
20.09.2018 r. - 15.30-16.30
Radny Dariusz Wencepel
Rzemiosł i Przedsiębiorczości
ul. Damrota 66, Tychy