Radni STNMO

 

 

Radny Dariusz Wencepel

Pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.

Tel:796 696 197

Adres email:
darekwen@wp.pl

Radna Edyta Danielczyk

Pracuje w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Miejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska

Tel. 737 727 987

Adres email:
edytadanielczyk@op.pl

Dyżury Radnych STNMO

Rada Miasta
05.09.2018 r. - 16.00-17.00
Radna Edyta Danielczyk
Radny Paweł Porszke
Klub MCK Wilkowyje
ul. Szkolna 94, Tychy

18.09.2018 r. - 15.00-16.00
Radny Klaudiusz Slezak
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49 s. 305

20.09.2018 r. - 15.00-16.00
Radny Klaudiusz Slezak
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49 s. 305
20.09.2018 r. - 15.30-16.30
Radny Dariusz Wencepel
Rzemiosł i Przedsiębiorczości
ul. Damrota 66, Tychy