Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

27 lutego na sesji Rady Miasta Tychy została przyjęta przez Radę Miasta Tychy uchwała o przystąpieniu do spółki Megrez. Za kwotę 3 mln złotych Miasto Tychy obejmie nowe akcje w spółce zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Dzięki tej operacji miasto Tychy stało się udziałowcem spółki Megrez. De facto stało się to, czego Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną domagało się od początku roku 2014 (gdy w mediach pojawiła się informacja o możliwości sprzedaży naszego szpitala za kwotę 6 mln zł), czyli miasto kupiło udziały w szpitalu i będzie miało wpływ…

więcej