Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Radni oraz członkowie Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną wzięli udział w miejskich obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pod pomnikiem Powstańca Śląskiego na Placu Wolności oraz pod pomnikiem poległych Powstańców Śląskich w Czułowie.

więcej

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

We wtorek 31 stycznia 2017r. na wniosek Klubów Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia w Tychach bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie pyłu zawieszonego PM 10. Po 3 godzinach dyskusji, projekt opinii radnych w przedmiotowej sprawie uzyskał akceptację RM Tychy. Teraz sprawa jest w rękach Prezydenta Tychów, gdyż zgodnie z prawem on posiada kompetencje do wprowadzenia przedmiotowej regulacji w Tychach. Podobne regulacje wprowadziły m.in. Kraków, Rzeszów, Warszawa i parę innych miast….

więcej

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 listopada 2016r. radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili serię poprawek do uchwały autorstwa Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy na rok 2017. Złożone poprawki uzyskały akceptację Rady Miasta Tychy. Przedmiotowe poprawki zgłosił Radny Jakub Chełstowski na sesji Rady Miasta Tychy. Dzięki tej uchwale parę milionów złotych zostanie w kieszeniach tyskich podatników. Poprawki dotyczyły określenia stawek podatku od gruntów: – w zakresie prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku…

więcej

Robert Lewandowski nie zrobiłby kariery w Tychach! – list otwarty do władz miasta Tychy!

Robert Lewandowski nie zrobiłby kariery w Tychach! – list otwarty do władz miasta Tychy!

Kto pomoże małym piłkarzom, jeśli doznają urazu na murawie nowoczesnego stadionu za 130 mln zł? Na pewno nie żaden szpital w Tychach! Tu nadal nie ma oddziału chirurgicznego dla dzieci, a nawet poradni, mimo że apelowało o nią 10 tysięcy mieszkańców. Jeśli mamy uruchamiać szkółki piłkarskie i poszukiwać młodych talentów, jak Robert Lewandowski, to Szanowna Pani Prezydent trzeba wyrzucić dywan, pod który zamiata Pani trudne tematy. Chętnie pomożemy! Gdynie zamieszkuje 250 tys. osób. Rodzice organizują tam akcje społeczne, ponieważ w mieście funkcjonuje tylko jeden szpital z oddziałem pediatrycznym obejmującym chirurgię…

więcej

Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

30 kwietnia 2015 roku na sesji Rady Miasta Tychy w imieniu Klubów Tychy Nasz Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odczytano treść pisma złożonego na ręce Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przekazania pozostałych udziałów spółki Megrez na rzecz miasta Tychy. Przedmiotowe pismo odczytał radny Tadeusz Furczyk z Klubu PIS. Poniżej treść pisma, które również zostało przekazane władzom miasta Tychy. Radni Miasta Tychy Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości UM Tychy Wydział Obsługi Rady Miasta Tychy ul. Niepodległości 49 43-100 Tychy Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego…

więcej

Petycja online

Petycja online

Ułatwiamy zbiórkę podpisów. Swoje poparcie dla naszej wspólnej inicjatywy można okazać poprzez podpisanie się w serwisie podpisz.to. Pod koniec akcji przedmiotowa petycja zostanie wydrukowana i złożona w UM Tychy. W ciągu jednego dnia naszą petycję podpisało ponad 350 osób. Prosimy o przekazywanie tej informacji dalej. Petycja online >

więcej

Oświadczenie o zbiórce podpisów pod petycją do władz miasta Tychy

Oświadczenie o zbiórce podpisów pod petycją do władz miasta Tychy

W dniu 20 marca 2015 roku Kluby Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Prawa i Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Kołem PIS w Tychach postanowiły podjąć się realizacji wspólnego celu jakim jest uruchomienie w szpitalu zarządzanym przez spółkę Megrez oddziału urazowego i rehabilitacyjnego dla dzieci. Od paru lat tyszanie w poszukiwaniu pomocy medycznej dla swoich pociech zmuszeni są do podróżowania po różnych miastach województwa śląskiego, z czego najwięcej wyjazdów jest do szpitala w Katowicach – Ligocie. Zwracaliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dziubie w czasie styczniowej debaty…

więcej