Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

30 kwietnia 2015 roku na sesji Rady Miasta Tychy w imieniu Klubów Tychy Nasz Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odczytano treść pisma złożonego na ręce Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przekazania pozostałych udziałów spółki Megrez na rzecz miasta Tychy. Przedmiotowe pismo odczytał radny Tadeusz Furczyk z Klubu PIS. Poniżej treść pisma, które również zostało przekazane władzom miasta Tychy. Radni Miasta Tychy Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości UM Tychy Wydział Obsługi Rady Miasta Tychy ul. Niepodległości 49 43-100 Tychy Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego…

więcej

Petycja online

Petycja online

Ułatwiamy zbiórkę podpisów. Swoje poparcie dla naszej wspólnej inicjatywy można okazać poprzez podpisanie się w serwisie podpisz.to. Pod koniec akcji przedmiotowa petycja zostanie wydrukowana i złożona w UM Tychy. W ciągu jednego dnia naszą petycję podpisało ponad 350 osób. Prosimy o przekazywanie tej informacji dalej. Petycja online >

więcej

Oświadczenie o zbiórce podpisów pod petycją do władz miasta Tychy

Oświadczenie o zbiórce podpisów pod petycją do władz miasta Tychy

W dniu 20 marca 2015 roku Kluby Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Prawa i Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Kołem PIS w Tychach postanowiły podjąć się realizacji wspólnego celu jakim jest uruchomienie w szpitalu zarządzanym przez spółkę Megrez oddziału urazowego i rehabilitacyjnego dla dzieci. Od paru lat tyszanie w poszukiwaniu pomocy medycznej dla swoich pociech zmuszeni są do podróżowania po różnych miastach województwa śląskiego, z czego najwięcej wyjazdów jest do szpitala w Katowicach – Ligocie. Zwracaliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dziubie w czasie styczniowej debaty…

więcej

Szpital należy już do tyszan

Szpital należy już do tyszan

W lokalnym Tygodniku Echo ukazał się artykuł pt. „Zapłacą więcej”, który opisuje przejęcie szpitala przez miasto Tychy. Nasze stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w obronę tyskiego szpitala przed prywatyzacją. Udało się zmusić władze miasta do zakupu części udziałów w szpitalu, a 7 maja miasto Tychy przelało kwotę 3 mln zł na konto szpitala, tym samym staliśmy się jego udziałowcami. Artykuł z Tygodnika Echo from Jakub Chełstowski

więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

27 lutego na sesji Rady Miasta Tychy została przyjęta przez Radę Miasta Tychy uchwała o przystąpieniu do spółki Megrez. Za kwotę 3 mln złotych Miasto Tychy obejmie nowe akcje w spółce zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Dzięki tej operacji miasto Tychy stało się udziałowcem spółki Megrez. De facto stało się to, czego Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną domagało się od początku roku 2014 (gdy w mediach pojawiła się informacja o możliwości sprzedaży naszego szpitala za kwotę 6 mln zł), czyli miasto kupiło udziały w szpitalu i będzie miało wpływ…

więcej

„Okrągły stół” zakończony sukcesem!

„Okrągły stół” zakończony sukcesem!

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną we współpracy z NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego osiągnęło zamierzony cel, którym było zmuszenie władz miasta Tychy do objęcia udziałów w spółce Megrez – która to obecnie zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko – Lędziński będą prosić Marszałka Województwa Śląskiego o zgodę na możliwość objęcia nowych udziałów w spółce Megrez. Tym samym spółka zostanie dokapitalizowana i będzie miała środki na inwestycję oraz rozwój. Lokalne samorządy staną się wówczas współudziałowcami spółki. Obecnie przyjęte rozwiązanie to de facto pierwotna propozycja Marszałka…

więcej

„OKRĄGŁY STÓŁ” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach

„OKRĄGŁY STÓŁ” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej akcji, poprzez przekazywanie informacji o naszym spotkaniu poprzez druk i udostępnianie ulotki przygotowanej specjalnie na nasze spotkanie które odbędzie się w dniu 5 lutego o g.17.00 w siedzibie naszego stowarzyszenia ul. Damrota 66 piętro1. Ulotka do pobrania poniżej. Ulotka do pobrania pod tym adresem: https://disk.yandex.com/public/?hash=uCkJa8UFTEjOPaAsYKhsnL3Gfeaa21kc0rFPMPqTdH4=   Zaproszenie na spotkanie w dniu 5 lutego 2013. from Jakub Chełstowski  

więcej