Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

We wtorek 31 stycznia 2017r. na wniosek Klubów Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia w Tychach bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie pyłu zawieszonego PM 10. Po 3 godzinach dyskusji, projekt opinii radnych w przedmiotowej sprawie uzyskał akceptację RM Tychy. Teraz sprawa jest w rękach Prezydenta Tychów, gdyż zgodnie z prawem on posiada kompetencje do wprowadzenia przedmiotowej regulacji w Tychach. Podobne regulacje wprowadziły m.in. Kraków, Rzeszów, Warszawa i parę innych miast….

więcej

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 listopada 2016r. radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili serię poprawek do uchwały autorstwa Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy na rok 2017. Złożone poprawki uzyskały akceptację Rady Miasta Tychy. Przedmiotowe poprawki zgłosił Radny Jakub Chełstowski na sesji Rady Miasta Tychy. Dzięki tej uchwale parę milionów złotych zostanie w kieszeniach tyskich podatników. Poprawki dotyczyły określenia stawek podatku od gruntów: – w zakresie prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku…

więcej

Szpital należy już do tyszan

Szpital należy już do tyszan

W lokalnym Tygodniku Echo ukazał się artykuł pt. „Zapłacą więcej”, który opisuje przejęcie szpitala przez miasto Tychy. Nasze stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w obronę tyskiego szpitala przed prywatyzacją. Udało się zmusić władze miasta do zakupu części udziałów w szpitalu, a 7 maja miasto Tychy przelało kwotę 3 mln zł na konto szpitala, tym samym staliśmy się jego udziałowcami. Artykuł z Tygodnika Echo from Jakub Chełstowski

więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

27 lutego na sesji Rady Miasta Tychy została przyjęta przez Radę Miasta Tychy uchwała o przystąpieniu do spółki Megrez. Za kwotę 3 mln złotych Miasto Tychy obejmie nowe akcje w spółce zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Dzięki tej operacji miasto Tychy stało się udziałowcem spółki Megrez. De facto stało się to, czego Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną domagało się od początku roku 2014 (gdy w mediach pojawiła się informacja o możliwości sprzedaży naszego szpitala za kwotę 6 mln zł), czyli miasto kupiło udziały w szpitalu i będzie miało wpływ…

więcej

„Okrągły stół” zakończony sukcesem!

„Okrągły stół” zakończony sukcesem!

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną we współpracy z NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego osiągnęło zamierzony cel, którym było zmuszenie władz miasta Tychy do objęcia udziałów w spółce Megrez – która to obecnie zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko – Lędziński będą prosić Marszałka Województwa Śląskiego o zgodę na możliwość objęcia nowych udziałów w spółce Megrez. Tym samym spółka zostanie dokapitalizowana i będzie miała środki na inwestycję oraz rozwój. Lokalne samorządy staną się wówczas współudziałowcami spółki. Obecnie przyjęte rozwiązanie to de facto pierwotna propozycja Marszałka…

więcej

„OKRĄGŁY STÓŁ” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach

„OKRĄGŁY STÓŁ” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną organizuje w dniu 5 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Damrota 66 w Tychach spotkanie, w sprawie osiągnięcia porozumienia celem przejęcia tyskiego szpitala przez samorząd Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. W spotkaniu swój udział potwierdzili Dominik Kolorz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, europoseł Tadeusz Cymański, radny sejmiku Michał Wójcik. Wśród zaproszonych gości jest Prof. Ryszard Bugaj który wyraził swoje zainteresowanie udziałem w tyskim spotkaniu, jednak potwierdzi swój udział dopiero 25 stycznia. Udział w spotkaniu potwierdził również Marek Kuźmicz, oraz…

więcej

I Tyska Kawiarenka Obywatelska za nami – relacja

I Tyska Kawiarenka Obywatelska za nami – relacja

17 kwietnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach odbyła się I Tyska Kawiarenka Obywatelska. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, Piotr Spyra – wicewojewoda Śląski. Gościliśmy również lokalnych liderów RAŚ-u Jerzego Szymonka i Krzysztofa Tomczyka z PIS. Polski Śląsk czy Śląski RAŚ? Dość kontrowersyjny tytuł debaty przyciągnął na I Tyską Kawiarenkę Obywatelską dość liczną grupę tyszan. Prym w dyskusji wiedli Jerzy Gorzelik i Piotr Spyra, którzy w merytoryczny sposób wypowiadali się o wizji Śląska i  jego przyszłości. W pewnych momentach można było mieć wrażenie, że…

więcej

I Tyska Kawiarenka Obywatelska

I Tyska Kawiarenka Obywatelska

Serdecznie zapraszamy 17 kwietnia na godzinę 18.00 do Szkoły Muzycznej przy al. Niepodległości 53 w Tychach, na pierwszą tyską kawiarenkę obywatelską pt. Polski Śląsk czy Śląski RAŚ? Tym spotkaniem rozpoczynamy cykl spotkań i rozmów o regionie, Tychach i naszym kraju. Z pewnością pierwsze spotkanie będzie ciekawą debatą o aktualnej sytuacji Śląska i jego przyszłości. Udział w debacie potwierdzili Jerzy Gorzelik i Piotr Spyra. Przepraszamy za zmianę lokalizacji miejsca kawiarenki. Temat debaty: Polski Śląsk czy Śląski RAŚ? Goście spotkania: Piotr Spyra – wicewojewoda Śląski, szef i założyciel Ruchu Polski Śląsk Krzysztof…

więcej