Zbiórka żywności dla kombatantów

grudzień_054

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną wsparło zbiórkę prowadzoną przez Stowarzyszenie Odra – Niemen w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom”.

Koordynatorem akcji na terenie naszego miasta był Pan Zygmunt Grocholewski, któremu bardzo dziękujemy za współpracę z naszym stowarzyszeniem w trakcie zbiórki. Udało nam się zakupić niezbędne artykuły żywnościowe o długim terminie przydatności i poprzez Stowarzyszenie Odra – Niemen przekazać je, naszym potrzebującym rodakom na Litwie, Ukrainie i na Białorusi.

Proponowane posty