Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w rękach tyszan

IMG_9348

27 lutego na sesji Rady Miasta Tychy została przyjęta przez Radę Miasta Tychy uchwała o przystąpieniu do spółki Megrez. Za kwotę 3 mln złotych Miasto Tychy obejmie nowe akcje w spółce zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Dzięki tej operacji miasto Tychy stało się udziałowcem spółki Megrez.

De facto stało się to, czego Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną domagało się od początku roku 2014 (gdy w mediach pojawiła się informacja o możliwości sprzedaży naszego szpitala za kwotę 6 mln zł), czyli miasto kupiło udziały w szpitalu i będzie miało wpływ na jego los. Z informacji opublikowanych przez rzecznika marszałka województwa Śląskiego Witolda Trólka w połowie stycznia wynikało, że żadnych więcej negocjacji z gminą Tychy nie będzie, bo miasto Tychy nie wyraża zainteresowania sprawą. Oświadczenia Prezydenta Andrzeja Dziuby też nie dawały żadnych podstaw do tego, aby sądzić że miasto Tychy przejmie szpital. Ponadto nie tak dawno jeszcze Prezydent Tychów Andrzej Dziuba twierdził, że aby „pić piwo nie trzeba mieć browaru, ażeby się leczyć nie trzeba mieć szpitala”. Na szczęście protest społeczny naszego stowarzyszenia, we współpracy z Solidarnością Regionu Śląsko – Dąbrowskiego przyniósł efekt. Prezydent Tychów dzień po „okrągłym stole” (5.02.2014) w sprawie służby zdrowia, zapowiedział nabycia udziałów w spółce zarządzającej szpitalem. Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 27 lutego Jakub Chełstowski Prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy petycję, którą podpisało ponad 400 tyszan a skierowana ona była do władz miasta o przejęcie szpitala. Petycja została złożona w punkcie dotyczącym objęcia udziałów w spółce Megrez. Tym samym protest społeczny został zakończony sukcesem mieszkańców miasta Tychy. Miasto Tychy ze swojego budżetu zabezpieczy środki finansowe na poziomie 3 mln złotych w tym roku. W latach kolejnych nasze stowarzyszenie będzie pilnowało, aby corocznie środków finansowych w budżecie nie zabrakło na tyski szpital. Dzięki 3 mln złotych które przekaże miasto Tychy do spółki Megrez w zamian za objęcie nowych akcji, szpital zakupi w najbliższym czasie niezbędny sprzęt (nową lampę do rentgenu, oraz sprzęt do gastroskopii), a pozostałe środki przekaże na niezbędne inwestycje.

 

Proponowane posty