Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

Razem

30 kwietnia 2015 roku na sesji Rady Miasta Tychy w imieniu Klubów Tychy Nasz Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odczytano treść pisma złożonego na ręce Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przekazania pozostałych udziałów spółki Megrez na rzecz miasta Tychy. Przedmiotowe pismo odczytał radny Tadeusz Furczyk z Klubu PIS. Poniżej treść pisma, które również zostało przekazane władzom miasta Tychy.

Radni Miasta Tychy
Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

UM Tychy
Wydział Obsługi Rady Miasta Tychy
ul. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

 

Szanowny Panie Marszałku

Jako Radni Miasta Tychy, zwracamy się do Pana z apelem w sprawie spółki Megrez w której Urząd Marszałkowski posiada znaczne udziały. Prosimy Pana o podjęcie skutecznych działań, celem bezpłatnego przekazanie pozostałych udziałów w spółce Megrez na rzecz jednego z głównych współwłaścicieli spółki czyli Miasta Tychy.
W maju 2014 miasto Tychy stało się współwłaścicielem dawnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, szpitalem zarządza spółka Megrez w której miasto Tychy ma swoje udziały.

Bezpłatne przekazanie pozostałych udziałów spółki Megrez na rzecz miasta Tychy pozwoli na większe zaangażowanie sił i środków ze strony miasta Tychy. Dla nas Radnych i dla naszych mieszkańców kompleksowa opieka medyczna to jedno z najważniejszych zadań w bieżącej działalności samorządu miasta Tychy.

Miasto Tychy stać na to, aby zaangażować większe środki finansowe w spółkę Megrez, jednak z punktu widzenia właściciela lepiej inwestować w spółkę w której ma się pełne lub większościowe udziały.

Pragniemy również zauważyć, że spółka Megrez dzierżawi od Urzędu Marszałkowskiego grunty i budynki na której prowadzi działalność związaną z opieką medyczną dla mieszkańców miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Dlatego jesteśmy zdania, że władze województwa powinny przekazać ten teren i budynki na rzecz spółki Megrez nie pobierając za to żadnej opłaty. Może to się odbyć, poprzez przeniesienie aportem dzierżawionego majątku do spółki, a następnie poprzez bezpłatne przekazanie pozostałych udziałów w spółce na rzecz miasta Tychy.

Jesteśmy przekonani, że wypracuje Pan dla naszych mieszkańców optymalne rozwiązanie w przedmiotowej sprawie, które nie będzie generowało kosztów po stronie podatników naszego miasta a z pewnością przyniesie zysk lokalnej społeczności w postaci zapewnienia przez miasto Tychy kompleksowej opieki medycznej dla jego mieszkańców.

Z poważaniem
Radny Jakub Chełstowski
Radny Tadeusz Furczyk
Radny Dariusz Wencepel
Radny Marek Gołosz
Radna Edyta Danielczyk
Radny Jarosław Hajduk
Radny Paweł Porszke
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
Radny Andrzej Kściuczyk
Radna Ewa Węglarz

Do wiadomości:
– Prezydent Miasta Tychy

Proponowane posty