„Okrągły stół” zakończony sukcesem!

IMG_7305

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną we współpracy z NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego osiągnęło zamierzony cel, którym było zmuszenie władz miasta Tychy do objęcia udziałów w spółce Megrez – która to obecnie zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko – Lędziński będą prosić Marszałka Województwa Śląskiego o zgodę na możliwość objęcia nowych udziałów w spółce Megrez. Tym samym spółka zostanie dokapitalizowana i będzie miała środki na inwestycję oraz rozwój. Lokalne samorządy staną się wówczas współudziałowcami spółki. Obecnie przyjęte rozwiązanie to de facto pierwotna propozycja Marszałka Województwa Śląskiego z 15 maja 2013r., która to została zaproponowana Prezydentowi Andrzejowi Dziubie.

Jednak przez bardzo długi czasu w tej sprawie nic się nie działo, pierwsze informacje prasowe na ten temat zaczęły pojawiać się pod koniec roku 2013, gdzie media donosiły, że władze województwa chcą sprzedać tyski szpital za 6 mln zł, ponieważ brak jest zainteresowania nabyciem udziałów ze strony lokalnego samorządu. Wówczas STNMO i Solidarność podjęło się trudu doprowadzenia do spotkania osób odpowiedzialnych za przejęcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, ponieważ od dnia 3 czerwca 2013r. do 29 stycznia roku 2014, takich spotkań nie było. Okrągły stół został zapowiedziany 18 stycznia 2014r., jego termin został wyznaczony na 5 lutego 2014r. Jeszcze styczniowe wydanie Tygodnika Regionalnego ECHO informowało, że rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego wydał oświadczenie, że obecnie już żadnych negocjacji z Miastem Tychy nie będzie, ponieważ miasto nie wyraziło zainteresowania kupnem spółki. Dlatego z wielkim zaskoczeniem należy przyjąć słowa Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, że negocjacje trwały długi okres czasu! 29 stycznia Prezydent Andrzej Dziuba i Marszałek Województwa Śląskiego wydali oświadczenie z którego wynikało, że obie strony dołożą wszelkich starań aby wybrać partnera, który w odpowiedni sposób będzie realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia w szpitalu. Z komunikatu wynikało, że proces prywatyzacji szpitala będzie miał miejsce w najbliższym czasie, a obie strony będą brały udział przy wyborze nowego podmiotu. Ponadto z komunikatu nie wynikało, że miasto Tychy kupi udziały w spółce, obejmie nowe lub czy inny miejski podmiot zainwestuje środki w szpital?

W spotkaniu w dniu 5 lutego w siedzibie Stowarzyszenia „Tychy Naszą Małą Ojczyzną” udział wzięli: Dominik Kolorz – Przewodniczący Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Halina Cierpiał – Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Cymański (Solidarna Polska), Radny Sejmiku Wojewódzkiego Michał Wójcik (Solidarna Polska), Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Czarnynoga (Prawo i Sprawiedliwość), Jerzy Szymonek z Rady Społecznej Szpitala (Ruch Autonomii Śląska), dr Maciej Niwiński szef Śląskich struktur Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Bogdan Święczkowski (były szef ABW), dr Jan Czempas z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Mateusz Klinowski z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Współorganizatorem spotkania był działacz Solidarności Mateusz Gruźla, spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną Jakub Chełstowski. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej przedstawionej przez prowadzącego spotkanie, który pokazał dokumenty w sprawie WSS w Tychach – publikujemy poniżej. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że władze Tychów i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego nie wyrażały większego zainteresowania przejęciem szpitala w Tychach. Każdy z panelistów wypowiadał się na temat szpitala i co można by w tej sprawie zrobić, aby gmina Tychy szpital kupiła. Dominik Kolorz zaproponował przeprowadzenie w tej sprawie referendum w Tychach, z zapytaniem mieszkańców co sądzą na temat możliwości zakupienia szpitala przez Miasto Tychy. Poseł Cymański powołując się na swoje doświadczenie w pracy w samorządzie (2 razy był burmistrzem Malborka), wskazał że władza powinna prowadzić dialog ze społeczeństwem i bardzo żałował że nie ma na spotkaniu zaproszonego Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby oraz Marszałka Mirosława Sekuły i Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Bernarda Bednorza. Dzień po „okrągłym stole” na sesji Rady Miasta Tychy Prezydent Andrzej Dziuba zapowiedział, że razem ze starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego wystąpi do władz województwa z propozycją objęcia nowych udziałów w spółce Megrez. Całość zapisu video ze spotkania prezentujemy poniżej. Na koniec spotkania były dyskusja z mieszkańcami, która w pewnych momentach była bardzo gorąca, leczy wynikała z troski o los naszego szpitala.Wszystkim którzy wzięli udział w naszym spotkaniu serdecznie dziękujemy.

Proponowane posty