I Tyska Kawiarenka Obywatelska za nami – relacja

IMG_1145

17 kwietnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach odbyła się I Tyska Kawiarenka Obywatelska. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, Piotr Spyra – wicewojewoda Śląski. Gościliśmy również lokalnych liderów RAŚ-u Jerzego Szymonka i Krzysztofa Tomczyka z PIS.

Polski Śląsk czy Śląski RAŚ? Dość kontrowersyjny tytuł debaty przyciągnął na I Tyską Kawiarenkę Obywatelską dość liczną grupę tyszan. Prym w dyskusji wiedli Jerzy Gorzelik i Piotr Spyra, którzy w merytoryczny sposób wypowiadali się o wizji Śląska i  jego przyszłości. W pewnych momentach można było mieć wrażenie, że obaj panowie mówią jednym głosem. Różnica polegała jedynie w obawach ze strony wicewojewody o zagrożenie płynące z braku jedności Śląska z resztą kraju w przypadku autonomii naszego regionu. Jerzy Gorzelik wskazywał, że takiego zagrożenia absolutnie nie ma gdyż autonomia ma być połączona z resztą kraju. RAŚ proponuje decentralizację, żeby środki które wychodzą ze Śląska były rozdysponowane przez Śląsk a nie przez instytucje w Warszawie. Krzysztof Tomczyk z PIS, twierdził że jakiekolwiek pomysły na tworzenie autonomicznych enklaw spowodują podział kraju i jego osłabienie. W zakresie przyszłości i rozwoju naszego województwa gości byli zgodni, że absolutnym priorytetem dla naszego województwa jest rozwój transportu i na tym aspekcie trzeba się skupić na najbliższe lata. Rozwój komunikacji spowoduje rozwój gospodarczy i zwiększenie potencjału Śląska. Dość ciekawą tezę wygłosił Jerzy Gorzelik jeśli chodzi o zasiadanie w ławach sejmiku naszego województwa, stwierdził że dla RAŚ stanowiska nie mają znaczenia ale dla wielu radnych wojewódzkich sejmik stanowi jedynie trampolinę do ław sejmowych w Warszawie. RAŚ zdaniem Gorzelika skupia się tylko na regionie i nie zamierza z tej drogi zejść. Sama debata była bardzo ciekawa i trwała prawie 2 i pół godziny. Przez ostatnie 45 minut goście odpowiadali na pytanie osób które przyszły na kawiarenkę. Pytania były bardzo konkretne i rzeczowe, w większości kierowane do Jerzego Gorzelika. Bardzo się cieszymy, że I TYSKA KAWIARENKA OBYWATELSKA odbyła się i zakończyła się sukcesem. Obecnie pracujemy już na następną edycją. Szczegóły i informacje wkrótce.

 

Proponowane posty