Kontakt

Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Siedziba Stowarzyszenia
Tychy Naszą Małą Ojczyzną
ul. Damrota 66

Tel.kontaktowy:
tel. 796 696 197/ 732 727 987

Email: malaojczyzna2018@gmail.com

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000185707
Nr konta stowarzyszenia:
BANK BGŻ TYCHY
nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0262 5790