Kontakt

Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Siedziba Stowarzyszenia
Tychy Naszą Małą Ojczyzną
ul. Damrota 66

Tel.kontaktowy:
tel. 796 696 197 / 605 132 965

Email: kontakt@malaojczyzna.com 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000185707
Nr konta stowarzyszenia:
BANK BGŻ TYCHY
nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0262 5790