Szpital należy już do tyszan

Szpital należy już do tyszan

W lokalnym Tygodniku Echo ukazał się artykuł pt. „Zapłacą więcej”, który opisuje przejęcie szpitala przez miasto Tychy. Nasze stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w obronę tyskiego szpitala przed prywatyzacją. Udało się zmusić władze miasta do zakupu części udziałów w szpitalu, a 7 maja miasto Tychy przelało kwotę 3 mln zł na konto szpitala, tym samym staliśmy się jego udziałowcami. Artykuł z Tygodnika Echo from Jakub Chełstowski

więcej