Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk z  Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wpisania w projekt i realizację pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oświęcimska-Pogodna-boczna Oświęcimska. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7661 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie poszerzenia i remontu jezdni oraz budowy chodnika przy ul. Goździków oraz ul.Jaroszowickiej i ul. Długiej od ul. Wspólnej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7651 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w…

więcej

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie działalności Tyski Sport S.A. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7751 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie PEC Sp. z o. o. w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7741 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dmowskiego 1-13 zarządzanej przez MZBM Tychy….

więcej

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.  22.03.2018 Interpelacja w sprawie uporządkowania dzikich odrostów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu na Starych Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7491  11.03.2018 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bonifikat za korzystanie z Parku Wodnego przez Tyszan. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7431  26.01.2018 Interpelacja w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach Czułowie https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7391  28.12.2017 Interpelacja w sprawie uhonorowania pierwszych nowonarodzonych Tyszan w 2018 r. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7321  19.12.2017 Interpelacja w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w…

więcej

Interpelacje Radnego Pawła Porszke

Interpelacje Radnego Pawła Porszke

Interpelacje Radnego Pawła Porszke z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.  19.12.2016 Interpelacja w sprawie wykonania fragmentu chodnika w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od ul. Damrota do dworca kolejowego.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6531 19.12.2016  Interpelacja w sprawie wykonania fragmentu chodnika wraz z parkingiem w ciągu ul. Wałowej na odcinku od wjazdu do byłych magazynów PSS a ul. Podleską w dzielnicy Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6521  19.12.2016 Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika w ciągu ul. Wałowej od ul. Dojazdowej do ul. Podleskiej wraz z wykonaniem wjazdów do posesji.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6511  19.12.2016 Interpelacja w sprawie wykonania nawierzchni ul. Wilkowyjskiej oraz oświetlenia nowo…

więcej