List otwarty do władz Miasta Tychy*

List otwarty do władz Miasta Tychy*

Nadal nie wiem, dlaczego Urząd Miasta Tychy i Daria Szczepańska nie szanują oddolnych prozdrowotnych inicjatyw rodziców? Dlaczego zdrowie najmłodszych obywateli jest im obojętne? Dlaczego w naszym Urzędzie Miasta nie potraktowano poważnie ponad 10 tysięcy podpisów pod petycją utworzenia w Tychach oddziału mającego służyć dzieciom? W naszym mieście powstał stadion za 130 milionów złotych. Szkoda tylko, że utrzymująca go spółka o nazwie TYSKI SPORT przynosi nadal ogromne straty. Pytam wprost: dlaczego nasze władze wciąż dopłacają do tego interesu? W roku 2015 Tyski Sport otrzymał od miast dotację w wysokości 7 382…

więcej