Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną serdecznie zapraszają na swoje dyżury w miesiącu wrześniu 2018r. 05.09.2018 r. – 16.00-17.00 Radna Edyta Danielczyk Radny Paweł Porszke Klub MCK Wilkowyje ul. Szkolna 94, Tychy  18.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305  20.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305 20.09.2018 r. – 15.30-16.30 Radny Dariusz Wencepel Rzemiosł i Przedsiębiorczości ul. Damrota 66, Tychy

więcej

Miejskie obchody 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego.

Miejskie obchody 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego.

W dniach 15 i 17 sierpnia 2018r. radni oraz członkowie Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną uczestniczyli w miejskich obchodach 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego, które miało miejsce w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919r. w Urbanowicach i na Paprocanach. W piątek 17 sierpnia uroczystości odbyły się w Czułowie, gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci Poległych Powstańców. Cześć pamięci Powstańców walczących o polski Śląsk.  

więcej

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

Dnia 17 lipca 2018 roku została opublikowana informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach – etap II Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w: Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Dyskusja publiczna nad…

więcej

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne Starych Tychów

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne Starych Tychów

Dnia 5 czerwca 2018 roku została opublikowana informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Od dziś 12 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. będzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta…

więcej

Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Radni oraz członkowie Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną wzięli udział w miejskich obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pod pomnikiem Powstańca Śląskiego na Placu Wolności oraz pod pomnikiem poległych Powstańców Śląskich w Czułowie.

więcej

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Tychach

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Tychach

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną zaprasza mieszkańców Tychów oraz okolic na obchody 227. rocznicy podpisania Konstytucji 3 maja oraz 97. rocznicy III powstania śląskiego. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Tychach godz. 12:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach; godz. 13:15 – przemarsz spod kościoła na plac Wolności prowadzony przez Orkiestrę Dętą KWK PIAST; godz. 13:30 – zmiana warty (Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty), odczytanie roty Konstytucji 3 maja oraz uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego na placu Wolności; godz….

więcej

O skardze na prezydenta Tychów i prezesie spółki miejskiej na promilach, rozmawiał Artur Maciaszczyk z portalu tychy24.net z radnym Klaudiuszem Slezakiem

O skardze na prezydenta Tychów i prezesie spółki miejskiej na promilach, rozmawiał Artur Maciaszczyk z portalu tychy24.net z radnym Klaudiuszem Slezakiem

Dzisiaj rozmawiamy z Klaudiuszem Slezakiem, radnym miasta Tychy ze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Głównym tematem naszej rozmowy jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i skarga, którą radny złożył na Prezydenta Miasta Tychy do sądu. Rozmawiamy też o spółkach miejskich i zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu Henryku B., który zrezygnował z funkcji prezesa Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS).     Kilka tygodni temu, gdy pytaliśmy za pośrednictwem rzecznik Urzędu Miasta Tychy, czy prezydent zamierza odwołać złapanego na jeździe po pijanemu prezesa TTBS-u. Rzecznik poinformowała nas, że to Rada Nadzorcza spółki…

więcej

Prezydent Tychów bez absolutorium!

Prezydent Tychów bez absolutorium!

W trakcie sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja, wycofano z porządku obrad wniosek o udzielenie Andrzejowi Dziubie prezydentowi Tychów, absolutorium. Członkowie komisji rewizyjnej (w składzie dwuosobowym) nie zajęli stanowiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium (jeden głosował za absolutorium, a drugi przeciw). W takim układzie komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku. Tym samym przygotowana przez Prezydenta uchwała o udzieleniu mu absolutorium nie mogła być przedmiotem obrad Rady Miasta, gdyż komisja rewizyjna nie wnioskowała do rady o udzielenie absolutorium a tego wymaga ustawa o samorządzie gminnym i procedura…

więcej