Podziękowanie

Podziękowanie

Szanowni Tyszanie! Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i 5010 głosów oddanych na kandydatów Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną  w wyborach do Rady Miasta Tychy.  W VIII kadencji Rady Miasta Tychy Stowarzyszenie Tychy – Nasza Małą Ojczyzną reprezentować będą radni: Edyta Danielczyk i Dariusz Wencepel. Nowa ordynacja wyborcza oraz sposób podziału mandatów, wskazuje głównie partie polityczne oraz duże ugrupowania jako beneficjentów wyborów samorządowych. Nie jest to tylko casus naszego miasta, ale dotyczy całego kraju. Wielu znanych i cenionych samorządowców z bardzo dobrymi wynikami nie otrzymało mandatu. Uzyskane dwa mandaty w Radzie…

więcej

Cześć i Chawała Bohaterom!

Cześć i Chawała Bohaterom!

9 października br przedstawiciele Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia trzech tablic upamiętniających pułkownika Aleksandra Sałackiego, powstańców śląskich oraz żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się w parii Marii Magdaleny mszą świętą w intencji 100 rocznicy odzyskania niepodległości za pułkownika Aleksandra Sałackiego, Powstańców Śląskich i Polskich Żołnierzy Września 1939 roku. Po mszy nastapiło odsłonięcie trzech pamiątkowych tablic oraz poświęceniu nagrobka Obrońcy Lwowa płk. Aleksandra Sałackiego. Cześć i Chawała Bohaterom!

więcej

Konwencja Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Konwencja Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną

W sobotnie popołudnie 6 października br. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Paprocanach Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną przedstawiło główne założenie programowe na lata 2018-2023. Konwencję rozpoczął Dariusz Wencepel prezes Stowarzyszenia Tychy – Naszą Małą Ojczyzną, podkreślając, że jesteśmy zawsze blisko mieszkańców Tychów, następnie omówił program. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z DK44 poprzez budowę obwodnicy północnej oraz utworzenie centrum urazowego dla dzieci w szpitalu, aby mieszkańcy nie musieli wozić swoich dzieci, aż do szpitala w Ligocie, to dwie najważniejsze sprawy o które radni TNMO będą walczyć w nadchodzącej kadencji. Zajmiemy się też…

więcej

II Tychy Junior Cup – relacja z wyścigu.

II Tychy Junior Cup – relacja z wyścigu.

W sobotę 15 września br Członkowie Stowarzyszenia na czele z Tomaszem Musiołem organizatorem wydarzenie II Junior Cup od rana w Parku Jaworek dopinali na ostatni guzik zawody kolarskie dla dzieci. Już na chwilę przed otwarciem biura zawodów do zapisów stawiła się kolejka uśmiechniętych dzieciaków wraz z rodzicami, którzy nie wystraszyli się pogody za oknem. Zgłoszonych zawodników było ponad osiemdziesięcioro. Były całe rodzeństwa z silną grupą wsparcia w postaci rodziców, dziadków i przyjaciół. Najmłodszy zawodnik miał niespełna 1,5 roku! Gdy ruszyły zawody zrobiło się naprawdę gorąco a dodatkowe emocje sięgały zenitu….

więcej

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną serdecznie zapraszają na swoje dyżury w miesiącu wrześniu 2018r. 05.09.2018 r. – 16.00-17.00 Radna Edyta Danielczyk Radny Paweł Porszke Klub MCK Wilkowyje ul. Szkolna 94, Tychy  18.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305  20.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305 20.09.2018 r. – 15.30-16.30 Radny Dariusz Wencepel Rzemiosł i Przedsiębiorczości ul. Damrota 66, Tychy

więcej

Miejskie obchody 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego.

Miejskie obchody 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego.

W dniach 15 i 17 sierpnia 2018r. radni oraz członkowie Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną uczestniczyli w miejskich obchodach 99 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego, które miało miejsce w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919r. w Urbanowicach i na Paprocanach. W piątek 17 sierpnia uroczystości odbyły się w Czułowie, gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci Poległych Powstańców. Cześć pamięci Powstańców walczących o polski Śląsk.  

więcej

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

Dnia 17 lipca 2018 roku została opublikowana informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach – etap II Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w: Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Dyskusja publiczna nad…

więcej

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne Starych Tychów

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne Starych Tychów

Dnia 5 czerwca 2018 roku została opublikowana informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Od dziś 12 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. będzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta…

więcej

Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Miejskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Radni oraz członkowie Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną wzięli udział w miejskich obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pod pomnikiem Powstańca Śląskiego na Placu Wolności oraz pod pomnikiem poległych Powstańców Śląskich w Czułowie.

więcej