Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Rada Miasta Tychy

Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

12.10.2016 Interpelacja w sprawie realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego na Czułowie za 2015 r. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6321
28.09.2016 Interpelacja w sprawie stanu technicznego chodnika ul. Powstańców. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6111
14.07.2016 Interpelacja w sprawie targowiska na Starych Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5971
13.06.2016 Interpelacja w sprawie wykaszania traw w mieście. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5891
 11.03.2016  Interpelacja  w sprawie utrzymania placu zabaw w rejonie ulic: Batorego i Bibliotecznej.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5521
09.11.2015  Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o głosowaniu nad projektami budżetu partycypacyjnego za pomocą usługi „naTYCHmiastowy sms”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5221
 25.06.2015 Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje Nr: DUR.0003.69.2015, DUR.0003.71.2015, DUR.0003.72.2015.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4901
 25.06.2015  Interpelacja w sprawie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4891
05.06.2015   Interpelacja w sprawie spółki RCGW.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4851
 05.06.2015  Interpelacja w sprawie spółki RCGW.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4841
05.06.2015   Interpelacja w sprawie finansowania budowy Parku Wodnego.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4831
05.06.2015 Interpelacja w sprawie Spółki RCGW.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4821
 28.05.2015  Interpelacja w sprawie opinii prawnej mec. Mirosława Nosalika.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4801
 28.05.2015  Interpelacja w sprawie wykupu gruntów pod układ drogowy w rejonie ul. Piaskowej.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4791
17.12.2014 Interpelacja  w sprawie rewizji oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Tychy, bezpieczeństwa na ul. Katowickiej oraz przejścia pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 6 a Przedszkolem Nr 20. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4111

Proponowane posty