Interpelacje Radnego Jakuba Chełstowskiego

Rada Miasta Tychy

Interpelacje Radnego Jakuba Chełstowskiego Przewodniczącego Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

25.01.2017  Interpelacja w sprawie programu rządowego Mieszkanie Plus. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6551
 25.01.2017  Interpelacja w sprawie działki nr 4527/26 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6561
 11.10.2016  Interpelacja w sprawie budowy w Tychach profesjonalnego toru do jazdy na rolkach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6251
 11.10.2016  Interpelacja w sprawie ustawienia urządzeń bramowych na Glince. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6241
 11.10.2016  Interpelacja  w sprawie parkingów działających wg zasady „Parkuj i jedź”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6231
11.10.2016  Interpelacja  w sprawie podjęcia czynności celem rozwiązania problemu mieszkańców. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6221
 11.10.2016   Interpelacja w sprawie nakładów finansowych na zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla szkół. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6211
 11.10.2016  Interpelacja w sprawie umowy zawartej przez Teatr Mały w Tychach ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6201
11.10.2016 Interpelacja w sprawie monitoringu miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6191
 29.09.2016 Interpelacja w sprawie koncepcji przebudowy ul. Mikołowskiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6141
12.09.2016 Interpelacja w sprawie spółek prawa handlowego z udziałem gminy Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6081
12.09.2016  Interpelacja w sprawie akcji darmowych szczepień dla tyskich seniorów. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6061
12.09.2016  Interpelacja w sprawie budowy i uruchomienia w Tychach sieci wypożyczalni rowerów miejskich. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6071
 29.08.2016  Interpelacja w sprawie pomocy w budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie MZBM ROM IV. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6031
17.08.2016 Interpelacja w sprawie wykonywania prac na majątku miasta Tychy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Spółka Jawna. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5991
28.12.2016 Interpelacja w sprawie informacji dot. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, w których udział brali nauczyciele i dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2015/2016. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5631
18.04.2016 Interpelacja w  sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Obywatelskiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5621
16.12.2015 Interpelacja w sprawie pisma pani Gabrieli Marczuk dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5281
 07.12.2015 Interpelacja w sprawie boiska przy SP 22 wybudowanego w ramach budżetu obywatelskiego. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5271
 07.09.2015 Interpelacja w  sprawie działalności audytora wewnętrznego przy UM Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5121
 07.09.2015 Interpelacja w sprawie  współpracy MCK Tychy z Radami Osiedlowymi. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5111
 07.09.2015 Interpelacja w  sprawie wyjazdu dzieci na kolonie do Bułgarii w SP nr 5 i Gimnazjum nr 2. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5101
 20.08.2015 Interpelacja w  sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy do szpitali zlokalizowanych w Katowicach.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5041
 18.08.2015 Interpelacja w  w sprawie spółek miejskich. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5031
17.08.2015  Interpelacja w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów tyskich szkół w sprawie godzin otwarcia świetlic szkolnych. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5021
 17.08.2015 Interpelacja w  sprawie opłat parkingowych pobieranych przez MZUiM w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5011
17.08.2015 Interpelacja w sprawie remontu ul. Targiela. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5001
 17.08.2015  Interpelacja  w sprawie naprawy nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Budowlanych z ul. Begonii. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4991
 17.08.2015  Interpelacja w sprawie jakości wody w jeziorze Paprocany. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4981
 04.08.2015  Interpelacja w sprawie odwołania wyjazdu dzieci SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Tychach na kolonie do Bułgarii. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4971
 22.07.2015 Interpelacja w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy w Katowicach do szpitali tam zlokalizowanych. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4951
 28.05.2015 Interpelacja w  sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4781
28.05.2015 Interpelacja w  sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4771
 28.05.2015 Interpelacja w  sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4751
28.05.2015 Interpelacja w  sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4731
28.05.2015 Interpelacja w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4741
 22.05.2015 Interpelacja w sprawie źle wykonanych robót przy ul. Jabłoni w Tychach w ramach projektu realizowanego przez Miasto Tychy pt. „Gospodarka ściekowa w Tychach w dzielnicy Czułów”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4701
22.05.2015 Interpelacja w sprawie niepełnej odpowiedzi na interpelację w sprawie MDK nr 2 w Tychach z dnia 24 marca 2015 r. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4691
14.05.2015 Interpelacja  w sprawie budowy Parku Południowego w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4661
14.05.2015  Interpelacja w sprawie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego przez UM Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4651
14.05.2015 Interpelacja w sprawie prowadzenia przez UM Tychy programu profilaktycznego i edukacyjnego – przedporodowej szkoły rodzenia https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4641
14.05.2015 Interpelacja w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4631
14.05.2015 Interpelacja w sprawie budynku po dawnym Gimnazjum nr 5 w Tychach https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4621
 14.05.2015 Interpelacja w sprawie uruchomienia tyskiej wersji portalu: naprawmyto.pl/tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4611
14.05.2015  Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4601
 14.05.2015 Interpelacja w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4591
14.05.2015 Interpelacja w sprawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział Budownictwa UM Tychy.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4581
14.05.2015 Interpelacja w sprawie budowy mieszkań przez Spółkę TTBS i bieżącej działalności. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4561
 14.05.2015 Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości na wiadukcie na drodze DK nr 1 w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4551
 14.05.2015 Interpelacja w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4541
14.05.2015 Interpelacja w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, Master, TLT, PKM, TTBS, RCGW, RPWiK https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4531
14.05.2015 Interpelacja w sprawie dochodów miasta Tychy i nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4521
 14.05.2015 Interpelacja  w sprawie naprawy oświetlenia wzdłuż ul. Żwakowskiej w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4511
14.05.2015 Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji o wysokości kwot rocznych premii przyznanych członkom zarządu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master za okresy sprawozdawcze w latach 2010,2011,2012,2013,2014 oraz w sprawie aktualnych regulaminów udzielania miesięcznych premii dla członków zarządu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4501
24.03.2015 Interpelacja w w sprawie stanu czystości dróg i chodników w Tychach po okresie zimowym. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4441
24.03.2015 Interpelacja w sprawie Pasażu Kultury Andromeda. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4431
24.03.2015 Interpelacja w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, MASTER, TLT, PKM, TBS, RCGW, RPWiK.  

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4421

 

24.03.2015 Interpelacja w sprawie zarządzenia w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4411
26.02.2015 Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, której organizatorem jest MZK w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4341
26.01.2015 Interpelacja w sprawie tzw.”akcji Zima”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4231
14.01.2015 Interpelacja w sprawie tzw. „ślizgawki” na Stadionie Zimowym. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4221
30.12.2014 Interpelacja w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4131

 

Proponowane posty