Interpelacje Radnego Pawła Porszke

Rada Miasta Tychy

Interpelacje Radnego Pawła Porszke z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

 19.12.2016 Interpelacja w sprawie wykonania fragmentu chodnika w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od ul. Damrota do dworca kolejowego.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6531
19.12.2016  Interpelacja w sprawie wykonania fragmentu chodnika wraz z parkingiem w ciągu ul. Wałowej na odcinku od wjazdu do byłych magazynów PSS a ul. Podleską w dzielnicy Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6521
 19.12.2016 Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika w ciągu ul. Wałowej od ul. Dojazdowej do ul. Podleskiej wraz z wykonaniem wjazdów do posesji.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6511
 19.12.2016 Interpelacja w sprawie wykonania nawierzchni ul. Wilkowyjskiej oraz oświetlenia nowo powstałego terenu osiedla.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6501
 25.08.2016 Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-18 na ul. Granicznej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6021
 25.08.2016  Interpelacja w sprawie interwencji w sprawie wypuszczania do atmosfery wyziewów lakierniczych z firmy znajdującej się na terenie osiedla Wilkowyje.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6011
 29.06.2016  Interpelacja w sprawie udostępnienia informacji nt. budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do działki nr 1581/13.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5941
29.06.2016  Interpelacja w sprawie udostępnienia informacji nt. realizacji inwestycji budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do firmy Speed Transport. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5931
 28.06.2016  Interpelacja w sprawie pasa włączającego do ul. Mikołowskiej położonego na działce nr 1581/13.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5911
28.06.2016   Interpelacja w sprawie wykonania chodnika łączącego się z  istniejącym chodnikiem przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Browarowej.   https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5921
 28.04.2016  Interpelacja w sprawie wymiany i obniżenia krawężników i poboczy jezdni wraz z remontem i wymianą nawierzchni wjazdów do posesji ul. Wałowej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5781
 28.04.2016  Interpelacja w sprawie budowy parkingu na terenie gminnym przylegającym do „Domu samotnej matki” przy ul. Szkolnej.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5771
 28.04.2016  Interpelacja w sprawie budowy stref pieszo-jezdnych w ciągu ulic: Szkolnej i Wiejskiej.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5761
24.09.2015 Interpelacja w sprawie wymiany sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej i na terenie osiedla Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5161
24.09.2016 Interpelacja w sprawie usuwania azbestu na terenie miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5151
25.06.2016 Interpelacja w sprawie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4891
25.06.2016 Interpelacja w sprawie podatków od nieruchomości z terenu os. Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4881
26.02.2015 Interpelacje sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, której organizatorem jest MZK w Tychach.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4341

Proponowane posty