Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Rada Miasta Tychy

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk z  Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

16.02.2017 Interpelacja w sprawie miejsc do siedzenia w pobliżu przejść dla pieszych objętych ochrona osób pracujących jako opiekunowie dzieci i młodzieży w czasie przechodzenia przez jezdnię.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6601
 27.12.2016 Interpelacja w sprawie stworzenia Klubu Osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na wzór klubu funkcjonującego w ramach MCK w dzielnicy Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6361
 13.10. 2016 Interpelacja w sprawie budowy azylu dla pieszych, ew. innego rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej na wys. ul. Marzanny i ul. Czarnej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6341
13.10.2016 Interpelacja w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Marzanny w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6331
 29.09. 2016 Interpelacja w sprawie stworzenia klubu osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele.   https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6151
 19.05.2016 Interpelacja w sprawie informacji o zakupie przez gminę Tychy terenów zlokalizowanych w okolicy węzła drogowego ul. Beskidzka i ul. Oświęcimska. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5831
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie budowy chodników przy ul. Dzwonkowej oraz ul. Zwierzynieckiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5691
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie nałożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaczeniec oraz ul. Paproci. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5681
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie wycinki drzew i krzewów przy ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5671
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie przedłużenia trasy autobusu linii „L”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5661
28.04.2016 Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy DK1 za ekranami dźwiękochłonnymi od ul. Skotnica i Goździków. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5651
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie wykupu gruntów przy ul. Pod Lasem. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5641
21.03.2016 Interpelacja w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej błędnych informacji odnośnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 37. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5531
08.02.2016 Interpelacja w w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na boisku przy ul. Browarowej 14. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5451
17.12.2015 Interpelacja w sprawie budynków zajmowanych przez SP nr 4 i Przedszkole nr 25 w Tychach, które zostaną przekazane po przeniesieniu ww. jednostek do nowego budynku przy ul. Pogodnej 37.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5361
05.06.2015 Interpelacja w sprawie czynności podjętych przez Urząd Miasta Tychy i Miejski Zarząd Oświaty w związku z informacjami o prowadzeniu kampanii wyborczej na terenie tyskich szkół we wrześniu i październiku 2014 r https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4811

Proponowane posty