Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Rada Miasta Tychy

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk z  Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

24.05.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wpisania w projekt i realizację pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oświęcimska-Pogodna-boczna Oświęcimska.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7661
24.05.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie poszerzenia i remontu jezdni oraz budowy chodnika przy ul. Goździków oraz ul.Jaroszowickiej i ul. Długiej od ul. Wspólnej.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7651
24.05.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie remontu chodnika oraz powierzchni jezdni ul. Starokościelnej w Tychach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7641
26.04.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsiębiorstw Komagra Sp. z o. o. oraz Bioagra S.A.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7541
02.02.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona drogą elektroniczną w dniu 02 lutego 2018 r. w sprawie udostępnienia kopii dokumentów związanych z inwestycjami na terenie miasta.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7411
25.01.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopatrzenia przystanków autobusowych w ławki, zadaszenie oraz kosze na śmieci na terenie osiedli podmiejskich.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7361
25.01.2018

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusów obsługujących ul. Oświęcimską w kierunku centrum miasta.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7351
19.12.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie zagospodarowania budynków przy ul. Oświęcimskiej 256 oraz ul. Miodowej 21.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7311
19.12.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie przebudowy i doposażenia placu zabaw przy ul. Przejazdowej.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7301
19.12.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Głównej od ul. Urbanowickiej do końca tj. do lasu.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7291
19.12.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie remontu ul. Mysłowickiej.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7281
19.12.2017

Interpelacja radnych: Ewy Węglarz, Edyty Danielczyk, Dariusza Wencepla, Tadeusza Furczyka, Kazimierza Chełmińskiego, Pawła Porszke, Jakuba Chełstowskiego, Klaudiusza Slezaka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Marka Gołosza, Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Tychach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7261
30.11.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7211
30.11.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej w Tychach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7201
30.11.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie harmonogramu prac przy rozbudowie DK44.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7191
30.11.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimska – Pogodna boczna.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7181
21.09.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 września 2017 r. w  sprawie harmonogramu prac przy rozbudowie DK44 oraz planu zabezpieczenia uczestników ruchu na poszczególnych etapach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6991
21.09.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 września 2017 r. w  sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach przy ul. Cmentarnej.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6981
31.08.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zagospodarowania budynków przy ul. Oświęcimskiej 256 oraz ul. Miodowej 21.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6941
25.05.2017 Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Ewy Węglarz, Marka Gołosza, Pawła Porszke oraz Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach usytuowanych na terenie miasta podlegających MCO w latach 2013-2017. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6771
25.05.2017

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie usunięcia suchych konarów drzew usytuowanych wzdłuż chodników i jezdni na terenie dzielnic JUWe oraz Wartogłowiec.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6761
27.04.2017

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie termomodernizacji wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida, Przedszkola nr 10.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6691
24.04.2017 Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6661
22.04.2017 Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6661
17.03.2017 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie odnowienia nawierzchni ulicy Kowalskiej w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6631
17.03.2017 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6621
16.02.2017 Interpelacja w sprawie miejsc do siedzenia w pobliżu przejść dla pieszych objętych ochrona osób pracujących jako opiekunowie dzieci i młodzieży w czasie przechodzenia przez jezdnię.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6601
 27.12.2016 Interpelacja w sprawie stworzenia Klubu Osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na wzór klubu funkcjonującego w ramach MCK w dzielnicy Wilkowyje. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6361
 13.10. 2016 Interpelacja w sprawie budowy azylu dla pieszych, ew. innego rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej na wys. ul. Marzanny i ul. Czarnej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6341
13.10.2016 Interpelacja w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Marzanny w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6331
 29.09. 2016 Interpelacja w sprawie stworzenia klubu osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele.   https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6151
 19.05.2016 Interpelacja w sprawie informacji o zakupie przez gminę Tychy terenów zlokalizowanych w okolicy węzła drogowego ul. Beskidzka i ul. Oświęcimska. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5831
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie budowy chodników przy ul. Dzwonkowej oraz ul. Zwierzynieckiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5691
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie nałożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaczeniec oraz ul. Paproci. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5681
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie wycinki drzew i krzewów przy ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5671
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie przedłużenia trasy autobusu linii „L”. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5661
28.04.2016 Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy DK1 za ekranami dźwiękochłonnymi od ul. Skotnica i Goździków. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5651
28.04.2016 Interpelacja  w sprawie wykupu gruntów przy ul. Pod Lasem. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5641
21.03.2016 Interpelacja w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej błędnych informacji odnośnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 37. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5531
08.02.2016 Interpelacja w w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na boisku przy ul. Browarowej 14. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5451
17.12.2015 Interpelacja w sprawie budynków zajmowanych przez SP nr 4 i Przedszkole nr 25 w Tychach, które zostaną przekazane po przeniesieniu ww. jednostek do nowego budynku przy ul. Pogodnej 37.  https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/5361
05.06.2015 Interpelacja w sprawie czynności podjętych przez Urząd Miasta Tychy i Miejski Zarząd Oświaty w związku z informacjami o prowadzeniu kampanii wyborczej na terenie tyskich szkół we wrześniu i październiku 2014 r https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/4811

 

Proponowane posty