Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Rada Miasta Tychy

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie działalności Tyski Sport S.A. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7751
2018-05-24
Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie PEC Sp. z o. o. w Tychach.
https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7741
2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dmowskiego 1-13 zarządzanej przez MZBM Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7731
2018-04-26 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7621
2018-04-26 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie działalności MZBM Tychy. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7581
2018-03-22 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie działalności PEC Sp. z o. o. w Tychach.
https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7511
2018-03-22 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie działalności MZBM Tychy.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7501
2017-11-30 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie efektywności ekonomicznej oraz zasadności zamieszczania ogłoszeń, reklam oraz materiałów promocyjnych w tygodniku
Twoje Tychy przez PEC Sp. z o. o.w Tychach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7161
2017-10-26
Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie wykonywania przez zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych usług polegających na administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7081
2017-04-27 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nieczynnej szkoły przy ul. Młodzieżowej w Tychach.
https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6711
2017-04-27 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego 2 w Tychach.

https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/6701

 

Proponowane posty