NOWOCZESNE - BEZPIECZNE - UCZCIWE TYCHY

Opublikowano: 2014-09-05     Autor: Redakcja

RADA.jpg

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną i działacze Ruchu Autonomii Śląska Koło w Tychach w dniu 1 września zorganizowali pod UM Tychy konferencję prasową na temat nepotyzmu i klientelizmu w tyskiej radzie miasta. Poniżej przedstawiamy zaprezentowaną wówczas tablicę z nazwiskami radnych, którzy w czasie tej kadencji albo zaczęli pracować w gminnych instytucjach, spółkach lub rodziny radnych zostały zatrudnione w instytucjach związanych z miastem.


linia

Sprawa Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Opublikowano: 2014-08-08     Autor: Redakcja

MC.jpg

Pod koniec lipca złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Tychach o możliwości popełnieniu przestępstwa przez byłego już dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Zawiadomienie związane jest z kontrolą prowadzoną przez Wydział Kontroli UM Tychy w MCK-u na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. Protokół pokontrolny Wydziału Kontroli został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero w połowie marca 2014 roku.


linia

DK 1 w prokuraturze

Opublikowano: 2014-06-26     Autor: Redakcja

DK1.jpg

9 czerwca radny Jakub Chełstowski złożył zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej w Tychach o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze miasta Tychy z tytułu anulowania 12 mln zł kar umownych wykonawcy przebudowy Drogi Krajowej nr 1 w Tychach. Został również zgłoszony wniosek o wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Tychach z prowadzenia czynności sprawdzających w przedmiotowej sprawie.


linia

Szpital należy już do tyszan

Opublikowano: 2014-05-29     Autor: Redakcja

IMG_7305.JPG

W lokalnym Tygodniku Echo ukazał się artykuł pt. "Zapłacą więcej", który opisuje przejęcie szpitala przez miasto Tychy. Nasze stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w obronę tyskiego szpitala przed prywatyzacją. Udało się zmusić władze miasta do zakupu części udziałów w szpitalu, a 7 maja miasto Tychy przelało kwotę 3 mln zł na konto szpitala, tym samym staliśmy się jego udziałowcami. 


linia

Będę kandydował na urząd Prezydenta Miasta Tychy

Opublikowano: 2014-09-03     Autor: Redakcja

JAKUB_CHEŁSTOWSKI.jpg

Drodzy tyszanie! Pragnę ogłosić, iż zdecydowałem się kandydować na urząd Prezydenta Miasta Tychy bo nasza mała ojczyzna potrzebuje zmiany. Urzędujący włodarz jakiś czas temu pytany o sympatie partyjne odpowiedział, że takowych nie ma, gdyż Tychy to jego partia. Było to jedno z bardziej trafnych określeń w ustach Pana Andrzeja Dziuby podsumowujące własną działalność. Tak właśnie rządzi się Tychami. Jak partią,  własnym folwarkiem,w którym nagradza się lojalnych działaczy i nie znosi się krytyki.
 

 


linia

Popieram ważne dla miasta uchwały

Opublikowano: 2014-07-19     Autor: Redakcja

Prezes_STNMO.JPG

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prezesem Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną Jakubem Chełstowskim, którego udzielił dla gazety "Głosu Tyskiego". Cały numer gazety do pobrania - link.

 


linia

Pierwsze konsultacje obywatelskie za nami

Opublikowano: 2014-06-07     Autor: Redakcja

20140607_110227.jpg

7 czerwca odbył się pierwszy etap konsultacji obywatelskich organizowanych przez Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną. W sobotnie przedpołudnie na parkingu obok hal targowych, pytaliśmy tyszan o to co są sądzą o naszym mieście i w jaki sposób je postrzegają. Zebraliśmy ponad 150 ankiet, już niedługo kolejne spotkania w innych częściach miasta. O efektach konsultacji poinformujemy pod koniec sierpnia. Najważniejsze, że tyszanie chcą rozmawiać i dzielić się swoimi opiniami na temat naszego miasta.


linia

Obwodnica widmo - uchwała odrzucona!

Opublikowano: 2014-05-18     Autor: Dariusz Wencepel

Daro.jpg

„Absolutnym priorytetem jest budowa północnej obwodnicy miasta odciążającej ul.Mikołowską, zmniejszy to ruch tranzytowy i poprawi płynność poruszania się po mieście” (źródło: Gazeta Wyborcza, 8 listopad 2002r., na dwa dni przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Miasta Tychy). Powyższe słowa wypowiedział obecny Prezydent Andrzej Dziuba. Dotychczasowa realizacja tych zacnych planów, przez zwycięzcę wyborów pobudziła mieszkańców do działania. 

 

 

 

 


linia