10 000 tysięcy podpisów tyszan pod petycją do władz miasta!

Opublikowano: 2015-08-08     Autor: Redakcja

pioro.jpg
4 sierpnia w UM Tychy została złożona kolejna porcja podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. Podpisy w imieniu Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożył Prezes Jakub Chełstowski (Radny Miasta Tychy Klub TNMO) i Marek Gołosz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

linia

Niegospodarność, kolesiostwo, układy?

Opublikowano: 2015-06-28     Autor: Jakub Chełstowski

image-6201.jpg
Prezydent Andrzej Dziuba ukrywał przed opinią publiczną miasta Tychy wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli, która to kontrolowała działalność spółki Tyski Sport i modernizację stadionu miejskiego. Dlaczego Prezydent ukrywał dokument który jest jawny? Bał się chyba, że na światło dzienne wyjdą informacje, które w bardzo niekorzystnym świetle stawiają jego samego, prezesa spółki jak i radę nadzorczą powołaną przez Prezydenta Tychów – obawy Prezydenta były bardzo słuszne. Skala niegospodarności w spółce była ogromna. Co więcej w działalności spółki i rady nadzorczej doszło do rażącego konfliktu interesów. W naszym mieście członków zarządów spółek jak i członków rad nadzorczych do spółek miejskich typuje Prezydent Tychów Andrzej Dziuba jako przedstawiciel miasta a miasto w spółce Tyski Sport ma 100% udziałów i jest założycielem spółki. Na przełomie lat 2011/2012 doszło w spółce do jawnego działania na szkodę interesu spółki przez Prezesa zarządu spółki i członków rady nadzorczej – którzy pomimo wiedzy o złym zarządzaniu spółki i wskazywaniu prezesowi spółki Henrykowi Drobowi że popełnia fatalne błędy dla spółki, nie odwołali go ze stanowiska. Widocznie wola właścicielska była taka, by Prezes działający na szkodę spółki trwał na swoim stanowisku więc rada nadzorcza spółki tolerowała taką sytuację. 

linia

Radni zwrócili się do Marszałka Województwa Śląskiego

Opublikowano: 2015-05-06     Autor: Redakcja

Razem.jpg
30 kwietnia 2015 roku na sesji Rady Miasta Tychy w imieniu Klubów Tychy Nasz Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odczytano treść pisma złożonego na ręce Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przekazania pozostałych udziałów spółki Megrez na rzecz miasta Tychy. Przedmiotowe pismo odczytał radny Tadeusz Furczyk z Klubu PIS. Poniżej treść pisma, które również zostało przekazane władzom miasta Tychy. 

linia

Petycja online

Opublikowano: 2015-04-01     Autor: Redakcja

Podpisz_to.jpg

Ułatwiamy zbiórkę podpisów. Swoje poparcie dla naszej wspólnej inicjatywy można okazać poprzez podpisanie się w serwisie podpisz.to. Pod koniec akcji przedmiotowa petycja zostanie wydrukowana i złożona w UM Tychy. W ciągu jednego dnia naszą petycję podpisało ponad 350 osób. Prosimy o przekazywanie tej informacji dalej.


linia

Apel o odwołanie Darii Szczepańskiej

Opublikowano: 2015-07-08     Autor: Redakcja

IMG_94792.jpg
Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 czerwca radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Prawa i Sprawiedliwości odczytali list otwarty do Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby w którym zaapelowali do Prezydenta Miasta o odwołanie ze swojego stanowiska Pani Darii Szczepańskiej, której postawa wobec radnych szczególnie opozycyjnych odbiega od norm i reguł przyjętych w samorządzie. Nazywanie pracy radnych i ich samych oszustami wykracza poza granice dopuszczalnej krytyki i obniża poziom debaty publicznej. Poniżej treść apelu do Prezydenta. Niestety po raz kolejny obecność na sali sesyjnej Prezydenta Dziuby była chwilowa i dość szybko po rozpoczęciu sesji opuścił on obrady Rady Miasta Tychy.  Treść listu poniżej:

 


linia

8000 tysięcy podpisów tyszan pod petycją do władz miasta Tychy!

Opublikowano: 2015-06-07     Autor: Redakcja

plakat.jpg
Już ponad 8000 tysięcy tyszan podpisało się pod petycją do władz miasta Tychy o uruchomienie w szpitalu należącym do spółki Megrez kompleksowej opieki medycznej dla dzieci (poradni chirurgicznej dla dzieci, oddziału chirurgicznego i pediatrycznego dla dzieci). Miasto Tychy ma w spółce Megrez prawie 50% udziałów. Od początku roku 2012 tyskie dzieci w nagłych przypadkach medycznych trafiają do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie.

linia

STNMO w Radiu Express

Opublikowano: 2015-04-22     Autor: Redakcja

JAKUB_CHEŁSTOWSKI.jpg
Zapraszamy do odsłuchania rozmowy  w audycji Radia Express, która dotyczy naszej akcji w sprawie zbiórki podpisów pod petycją do władz miasta o uruchomienie w Tychach kompleksowej opieki medycznej dla dzieci w ramach spółki Megrez. Gościem Radia Express był Prezes STNMO Jakub Chełstowski. 

linia

Oświadczenie o zbiórce podpisów pod petycją do władz miasta Tychy

Opublikowano: 2015-03-28     Autor: Redakcja

Razem.jpg
 W dniu 20 marca 2015 roku Kluby Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Prawa i Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Kołem PIS w Tychach postanowiły podjąć się realizacji wspólnego celu jakim jest uruchomienie w szpitalu zarządzanym przez spółkę Megrez oddziału urazowego i rehabilitacyjnego dla dzieci. Od paru lat tyszanie w poszukiwaniu pomocy medycznej dla swoich pociech zmuszeni są do podróżowania po różnych miastach województwa śląskiego, z czego najwięcej wyjazdów jest do szpitala w Katowicach – Ligocie. Zwracaliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dziubie w czasie styczniowej debaty budżetowej uwagę, że to jest dla mieszkańców bardzo ważna sprawa.

linia