Historia

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną zostało zarejestrowane sądownie 8 stycznia 2004 roku. Jego członkami założycielami byli:

1. Borek Arkadiusz
2. Dziubek Czesław
3. Gieleciak Zbigniew
4. Jędrysik Marek
5. Kalisz Maksymilian
6. Konieczna Barbara
7. Kossowski Henryk
8. Kropka Eugeniusz
9. Kruczek Elżbieta
10. Łapa Krystian
11. Malcharek-Skergeth Adriana
12. Pietras Danuta
13. Stasiak Danutua
14. Wencepel Grzegorz
15. Wykręt Wiktor

Jednak w formie stowarzyszenia zwykłego stowarzyszenia działało już wcześniej. Na przestrzeni ostatnich 12 lat członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i gospodarczym miasta Tychy. Począwszy od wyborów 2002 roku członkowie stowarzyszenia wybierani są do Rady Miasta Tychy i stali na straży interesów mieszkańców, oraz dbali o zrównoważony rozwój naszego miasta. W roku 2002 w wyborach do Rady Miasta Tychy z Komitetu Wyborczego „Tychy Naszą Małą Ojczyzną” mandat zdobyło 6 członków stowarzyszenia tj. Krystian Łapa, Stefan Moćko, Barbara Konieczna, Czesław Dziubek, Wiktor Wykręt, Grzegorz Wencepel. W roku 2006 w wyborach do Rady Miasta Tychy mandaty radnych z naszego stowarzyszenia zdobyło 4 radnych tj. Drob Henryk Robert, Barbara Konieczna, Moćko Stefan oraz Adriana Malcharek – Skergeth. W wyborach do Rady Miasta Tychy w roku 2010 Komitet Wyborczy Tychy Naszą Małą Ojczyzną uzyskał 5 mandatów, notując w swojej historii najlepszy wynik zdobywając poparcie prawie 8000 tysięcy tyszan, którzy poprali nasz program dla Tychów oraz naszych kandydatów. Uzyskaliśmy wynik na poziomie dużych partii (PO i PIS też uzyskało 5 mandatów w RM Tychy). Funkcje radnych wówczas uzyskali Jakub Chełstowski, Dariusz Wencepel, Lidia Gajdas, Stefan Moćko, Barbara Konieczna. Kandydatem „małej ojczyzny” na stanowisko Prezydenta Tychów była wówczas Barbara Konieczna, która uzyskała drugi wynik w tych wyborach. Jednak na początku kadencji szeregi radnych „małej ojczyzny” opuściła radna Lidia Gajdas, która przystąpiła do Klubu Radnych Andrzeja Dziuby, tego samego którego politykę konsekwentnie krytykowała w czasie kampanii wyborczej i w czasie pracy w stowarzyszeniu. Zaś pod koniec kadencji V Kadencji Rady Miasta Tychy tj. 27 marca 2014 roku radna Barbara Konieczna i radny Stefan Moćko odeszli z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną i ze stowarzyszenia. W kwietniu 2014r. Barbara Konieczna i Stefan Moćko przystąpili do klubu Radnych PIS, jednak po miesiącu odeszli z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w tyskiej Radzie Miasta. Do końca kadencji 2010 – 2014 w opozycji do Prezydenta Andrzeja Dziuby byli radni Jakub Chełstowski i Dariusz Wencepel, którzy konsekwentnie i skutecznie realizowali zobowiązania wyborcze Komitetu Wyborczego Tychy Naszą Małą Ojczyzną z roku 2010. W kadencji 2010 – 2014 radni Jakub Chełstowski i Dariusz Wencepel należeli do najbardziej aktywnych radnych tamtej kadencji składając do Prezydenta Miasta Tychy prawie 250 interpelacji w sprawach naszego miasta i jego mieszkańców, oraz dziesiątki wniosków na komisjach tematycznych Rady Miasta Tychy.

Komitet Tychy Naszą Małą Ojczyzną w czasie wyborów samorządowych w roku 2014, uzyskał 4 mandaty radnych (Dariusz Wencepel, Jakub Chełstowski, Paweł Porszke, Edyta Danielczyk). Kandydatem STNMO na funkcję Prezydenta Miasta Tychy był Prezes Stowarzyszenia Jakub Chełstowski i uzyskał on w tych wyborach drugi wynik. Analizując możliwości komitetów i sytuację polityczną w Tychach w roku 2014, uzyskany wynik w wyborach przez Jakuba Chełstowskiego był bardzo dobry, gdyż głównym rywalem „małej ojczyzny” był Komitet Wyborczy Andrzeja Dziuby który zawarł koalicję z Platformą Obywatelską oraz Barbarą Konieczną (Barbara Konieczna wystawiła swój komitet i udzieliła poparcia politycznego swojemu odwiecznemu konkurentowi politycznemu Andrzejowi Dziubie. Komitet Barbary Koniecznej wystawił 50 kandydatów do Rady Miasta, a mandat radnej uzyskała tylko Barbara Konieczna).

W kadencji 2014-2015 Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną liczył w Radzie Miasta Tychy 5 radnych, gdyż w styczniu 2017 roku dołączył do niego radny Klaudiusz Slezak.

Obecnie w Radzie Miasta Tychy Stowarzyszenie reprezentuje radna Edyta Danielczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Dariusz Wencepel, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy.