Tychy wchodzą do Związku Metropolitalnego – konsultacje od 14 kwietnia!

Tychy wchodzą do Związku Metropolitalnego – konsultacje od 14 kwietnia!

Rada Miasta Tychy na sesji w dniu 11 kwietnia 2017r., podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w sprawie wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Tychy. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.  Głos oddany w konsultacjach zostanie uznany za nieważny, jeżeli osoba wypowiadająca swoją opinię: nie jest mieszkańcem Miasta Tychy lub nie wskaże w ogóle swojego miejsca zamieszkania; zaznaczy…

więcej

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach?

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach?

We wtorek 31 stycznia na wniosek Klubów Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia w Tychach bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie pyłu zawieszonego PM 10. Po 3 godzinach dyskusji, projekt opinii radnych w przedmiotowej sprawie uzyskał akceptację RM Tychy. Teraz sprawa jest w rękach Prezydenta Tychów, gdyż zgodnie z prawem on posiada kompetencje do wprowadzenia przedmiotowej regulacji w Tychach. Podobne regulacje wprowadziły m.in. Kraków, Rzeszów, Warszawa i parę innych miast. Jakość…

więcej

List otwarty do władz Miasta Tychy*

List otwarty do władz Miasta Tychy*

Nadal nie wiem, dlaczego Urząd Miasta Tychy i Daria Szczepańska nie szanują oddolnych prozdrowotnych inicjatyw rodziców? Dlaczego zdrowie najmłodszych obywateli jest im obojętne? Dlaczego w naszym Urzędzie Miasta nie potraktowano poważnie ponad 10 tysięcy podpisów pod petycją utworzenia w Tychach oddziału mającego służyć dzieciom? W naszym mieście powstał stadion za 130 milionów złotych. Szkoda tylko, że utrzymująca go spółka o nazwie TYSKI SPORT przynosi nadal ogromne straty. Pytam wprost: dlaczego nasze władze wciąż dopłacają do tego interesu? W roku 2015 Tyski Sport otrzymał od miast dotację w wysokości 7 382…

więcej

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

We wtorek 31 stycznia 2017r. na wniosek Klubów Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia w Tychach bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie pyłu zawieszonego PM 10. Po 3 godzinach dyskusji, projekt opinii radnych w przedmiotowej sprawie uzyskał akceptację RM Tychy. Teraz sprawa jest w rękach Prezydenta Tychów, gdyż zgodnie z prawem on posiada kompetencje do wprowadzenia przedmiotowej regulacji w Tychach. Podobne regulacje wprowadziły m.in. Kraków, Rzeszów, Warszawa i parę innych miast….

więcej

Dzień Seniora na Czułowie

Dzień Seniora na Czułowie

Na zaproszenie Rady Osiedla Czułów Radny Jakub Chełstowski i Radny Dariusz Wencepel, uczestniczyli w sobotę 28 stycznia 2017 roku w Dniu Seniora, który zorganizowała Rada Osiedla Czułów dla swoich mieszkańców. Radni wręczyli każdej „Seniorce” symboliczną różę. Gratulacje dla Rady Osiedla Czułów za piękną imprezę integrującą mieszkańców.

więcej

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Podatki obniżone – podatki podwyższone!

Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 listopada 2016r. radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili serię poprawek do uchwały autorstwa Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy na rok 2017. Złożone poprawki uzyskały akceptację Rady Miasta Tychy. Przedmiotowe poprawki zgłosił Radny Jakub Chełstowski na sesji Rady Miasta Tychy. Dzięki tej uchwale parę milionów złotych zostanie w kieszeniach tyskich podatników. Poprawki dotyczyły określenia stawek podatku od gruntów: – w zakresie prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku…

więcej

Robert Lewandowski nie zrobiłby kariery w Tychach! – list otwarty do władz miasta Tychy!

Robert Lewandowski nie zrobiłby kariery w Tychach! – list otwarty do władz miasta Tychy!

Kto pomoże małym piłkarzom, jeśli doznają urazu na murawie nowoczesnego stadionu za 130 mln zł? Na pewno nie żaden szpital w Tychach! Tu nadal nie ma oddziału chirurgicznego dla dzieci, a nawet poradni, mimo że apelowało o nią 10 tysięcy mieszkańców. Jeśli mamy uruchamiać szkółki piłkarskie i poszukiwać młodych talentów, jak Robert Lewandowski, to Szanowna Pani Prezydent trzeba wyrzucić dywan, pod który zamiata Pani trudne tematy. Chętnie pomożemy! Gdynie zamieszkuje 250 tys. osób. Rodzice organizują tam akcje społeczne, ponieważ w mieście funkcjonuje tylko jeden szpital z oddziałem pediatrycznym obejmującym chirurgię…

więcej