Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną serdecznie zapraszają na swoje dyżury w miesiącu wrześniu 2018r. 05.09.2018 r. – 16.00-17.00 Radna Edyta Danielczyk Radny Paweł Porszke Klub MCK Wilkowyje ul. Szkolna 94, Tychy  18.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305  20.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305 20.09.2018 r. – 15.30-16.30 Radny Dariusz Wencepel Rzemiosł i Przedsiębiorczości ul. Damrota 66, Tychy

więcej

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk z  Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wpisania w projekt i realizację pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oświęcimska-Pogodna-boczna Oświęcimska. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7661 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie poszerzenia i remontu jezdni oraz budowy chodnika przy ul. Goździków oraz ul.Jaroszowickiej i ul. Długiej od ul. Wspólnej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7651 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w…

więcej

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie działalności Tyski Sport S.A. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7751 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie PEC Sp. z o. o. w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7741 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dmowskiego 1-13 zarządzanej przez MZBM Tychy….

więcej

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.  22.03.2018 Interpelacja w sprawie uporządkowania dzikich odrostów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu na Starych Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7491  11.03.2018 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bonifikat za korzystanie z Parku Wodnego przez Tyszan. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7431  26.01.2018 Interpelacja w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach Czułowie https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7391  28.12.2017 Interpelacja w sprawie uhonorowania pierwszych nowonarodzonych Tyszan w 2018 r. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7321  19.12.2017 Interpelacja w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w…

więcej

Prezydent Tychów bez absolutorium!

Prezydent Tychów bez absolutorium!

W trakcie sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja, wycofano z porządku obrad wniosek o udzielenie Andrzejowi Dziubie prezydentowi Tychów, absolutorium. Członkowie komisji rewizyjnej (w składzie dwuosobowym) nie zajęli stanowiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium (jeden głosował za absolutorium, a drugi przeciw). W takim układzie komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku. Tym samym przygotowana przez Prezydenta uchwała o udzieleniu mu absolutorium nie mogła być przedmiotem obrad Rady Miasta, gdyż komisja rewizyjna nie wnioskowała do rady o udzielenie absolutorium a tego wymaga ustawa o samorządzie gminnym i procedura…

więcej

Koleiny władzy!

Koleiny władzy!

Prezentujemy opinię mieszkanki Tychów, która ukazała się na profilu społecznościowym promującym organizację bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Tychach – link. Zachęcamy do zapoznania się z nią, z uwagi że dość precyzyjnie pokazuje mechanizmy jakie działają w naszym lokalnym samorządzie. W ubiegłym roku uczestniczyłam po raz pierwszy w obradach Komisji Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Tychy, a to za sprawą drogi w dzielnicy Czułów.  Od tego czasu pojawiałam się na na niektórych komisjach i sesjach. Zaczęłam się baczniej przyglądać temu, co się dzieje w naszej tyskiej radzie miasta. Gdy zainteresowałam…

więcej

Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie budowy Mariny Paprocany!

Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie  budowy Mariny Paprocany!

Poniższe stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną zostało odczytane na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 27 kwietnia 2017 r. i przekazane na ręce Prezydenta Tychów. Zaprezentowane stanowisko zostało poparte m.in. przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości działający w Radzie Miasta Tychy. Adresatem stanowiska jest Prezydent Tychów. Kopia stanowiska radnych Klubu TNMO została przekazana do informacji tzw.”Porozumieniu Paprocańskiemu” skupiającemu kluby żeglarskie i stowarzyszenia działające na rzecz budowy na jeziorze Paprocańskim „Mariny Żeglarskiej”. Stanowisko jest efektem spotkania, które miało miejsce w UM Tychy w dniu 13 kwietnia 2017r. w sprawie…

więcej