Podziękowanie

Podziękowanie

Szanowni Tyszanie! Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i 5010 głosów oddanych na kandydatów Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną  w wyborach do Rady Miasta Tychy.  W VIII kadencji Rady Miasta Tychy Stowarzyszenie Tychy – Nasza Małą Ojczyzną reprezentować będą radni: Edyta Danielczyk i Dariusz Wencepel. Nowa ordynacja wyborcza oraz sposób podziału mandatów, wskazuje głównie partie polityczne oraz duże ugrupowania jako beneficjentów wyborów samorządowych. Nie jest to tylko casus naszego miasta, ale dotyczy całego kraju. Wielu znanych i cenionych samorządowców z bardzo dobrymi wynikami nie otrzymało mandatu. Uzyskane dwa mandaty w Radzie…

więcej

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Dyżury radnych Klubu TNMO we wrześniu

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną serdecznie zapraszają na swoje dyżury w miesiącu wrześniu 2018r. 05.09.2018 r. – 16.00-17.00 Radna Edyta Danielczyk Radny Paweł Porszke Klub MCK Wilkowyje ul. Szkolna 94, Tychy  18.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305  20.09.2018 r. – 15.00-16.00 Radny Klaudiusz Slezak Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 s. 305 20.09.2018 r. – 15.30-16.30 Radny Dariusz Wencepel Rzemiosł i Przedsiębiorczości ul. Damrota 66, Tychy

więcej

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk

Interpelacje Radnej Edyty Danielczyk z  Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wpisania w projekt i realizację pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oświęcimska-Pogodna-boczna Oświęcimska. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7661 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie poszerzenia i remontu jezdni oraz budowy chodnika przy ul. Goździków oraz ul.Jaroszowickiej i ul. Długiej od ul. Wspólnej. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7651 24.05.2018 Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w…

więcej

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka

Interpelacje Radnego Klaudiusza Slezaka z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie działalności Tyski Sport S.A. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7751 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie PEC Sp. z o. o. w Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7741 2018-05-24 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dmowskiego 1-13 zarządzanej przez MZBM Tychy….

więcej

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacje Radnego Dariusza Wencepla

Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla z Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną.  22.03.2018 Interpelacja w sprawie uporządkowania dzikich odrostów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu na Starych Tychach. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7491  11.03.2018 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bonifikat za korzystanie z Parku Wodnego przez Tyszan. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7431  26.01.2018 Interpelacja w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach Czułowie https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7391  28.12.2017 Interpelacja w sprawie uhonorowania pierwszych nowonarodzonych Tyszan w 2018 r. https://bip.umtychy.pl/zapytania-i-interpelacje-radnych/7321  19.12.2017 Interpelacja w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w…

więcej

Prezydent Tychów bez absolutorium!

Prezydent Tychów bez absolutorium!

W trakcie sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja, wycofano z porządku obrad wniosek o udzielenie Andrzejowi Dziubie prezydentowi Tychów, absolutorium. Członkowie komisji rewizyjnej (w składzie dwuosobowym) nie zajęli stanowiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium (jeden głosował za absolutorium, a drugi przeciw). W takim układzie komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku. Tym samym przygotowana przez Prezydenta uchwała o udzieleniu mu absolutorium nie mogła być przedmiotem obrad Rady Miasta, gdyż komisja rewizyjna nie wnioskowała do rady o udzielenie absolutorium a tego wymaga ustawa o samorządzie gminnym i procedura…

więcej

Koleiny władzy!

Koleiny władzy!

Prezentujemy opinię mieszkanki Tychów, która ukazała się na profilu społecznościowym promującym organizację bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Tychach – link. Zachęcamy do zapoznania się z nią, z uwagi że dość precyzyjnie pokazuje mechanizmy jakie działają w naszym lokalnym samorządzie. W ubiegłym roku uczestniczyłam po raz pierwszy w obradach Komisji Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Tychy, a to za sprawą drogi w dzielnicy Czułów.  Od tego czasu pojawiałam się na na niektórych komisjach i sesjach. Zaczęłam się baczniej przyglądać temu, co się dzieje w naszej tyskiej radzie miasta. Gdy zainteresowałam…

więcej

Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie budowy Mariny Paprocany!

Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie  budowy Mariny Paprocany!

Poniższe stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną zostało odczytane na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 27 kwietnia 2017 r. i przekazane na ręce Prezydenta Tychów. Zaprezentowane stanowisko zostało poparte m.in. przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości działający w Radzie Miasta Tychy. Adresatem stanowiska jest Prezydent Tychów. Kopia stanowiska radnych Klubu TNMO została przekazana do informacji tzw.”Porozumieniu Paprocańskiemu” skupiającemu kluby żeglarskie i stowarzyszenia działające na rzecz budowy na jeziorze Paprocańskim „Mariny Żeglarskiej”. Stanowisko jest efektem spotkania, które miało miejsce w UM Tychy w dniu 13 kwietnia 2017r. w sprawie…

więcej