Uchwała w sprawie budowy obwodnicy złożona

Mapa_TYCHY

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną Dariusz Wencepel, Jakub Chełstowski i Stefan Moćko złożyli już w październiku ubiegłego roku, projekt uchwały która wzywa władze miasta Tychy do podjęcia działań celem budowy obwodnicy dla naszego miasta. Do tej pory, złożony projekt uchwały nie został przedłożony przez Przewodniczącego RM Tychy pod obrady Rady Miasta Tychy. Uchwała jest blokowana przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego która nie potrafi zaopiniować projektu przedmiotowej uchwały. Dopiero 3 lutego na kolejnym posiedzeniu KILiŁP ma się odbyć debata na złożonym projektem uchwały.

Poniżej publikujemy projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Proponowane posty