Tychy wchodzą do Związku Metropolitalnego – konsultacje od 14 kwietnia!

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,168,ustawa-metropolitalna-dla-woj-slaskiego-z-podpisem-prezydenta-.html

Rada Miasta Tychy na sesji w dniu 11 kwietnia 2017r., podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w sprawie wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Tychy. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.  Głos oddany w konsultacjach zostanie uznany za nieważny, jeżeli osoba wypowiadająca swoją opinię: nie jest mieszkańcem Miasta Tychy lub nie wskaże w ogóle swojego miejsca zamieszkania; zaznaczy obie odpowiedzi na karcie do głosowania, nie złoży podpisu na formularzu konsultacyjnym; wypowie swoje stanowisko po terminie, nie użyje formularza konsultacyjnego zgodnego z uchwała Rady Miasta. Konsultacje rozpoczną się 14 kwietnia 2017r. poprzez zamieszczenie komunikatu o konsultacjach w sprawie wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego w biuletynie informacji publicznej. Konsultacje zakończą się 28 kwietnia. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy; na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy; w siedzibie Urzędu Miasta Tychy. Wypełniony formularz konsultacyjny można składać w jednym z miejsc wymienionych poniżej lub przesłać jego skan na adres mailowy metropolia@umtychy.pl. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP-u UM Tychy.

Do pobrania: Formularz Konsultacyjny!

Wykaz jednostek, w których mieszkańcy mogą oddać głos w konsultacjach społecznych dot. wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego

 1. Urząd Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
 2. Wydział Komunikacji przy ul. Budowlanych 59,
 3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30,
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57,
 5.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59,
 6.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 7.  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 8.  Miejskie Centrum Oświaty przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 9. Przedszkole nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102,
 10. Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej 25,
 11. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 102,
 12.  Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Cmentarnej 54,
 13.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Jedności 51,
 14.   Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej 37,
 15.  Miejski Zarządu Ulic i Mostów przy ul. Budowlanych 59,
 16. Miejskie Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26,
 17. Klubu MCK Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94,
 18. Muzeum Miejskie w Tychach przy ul. Katowickiej 9,
 19.  Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Budowlanych 59,
 20.  Teatr Mały przy ul. kard. Augusta Hlonda 1,
 21. Żłobek Miejski w Tychach przy ul. Fitelberga 4,
 22. Miejski Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz rejony obsługi mieszkańców:

a)  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I ul. Arkadowa 9c,

b)  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II ul. Budowlanych 41,

c)  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III ul. Cyganerii 43,

d)  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV Al. Niepodległości 76,

e)  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr V ul. Budowlanych 41,

23) Miejska Biblioteka Publiczna przy al. Marsz. Piłsudskiego 16 oraz filie biblioteki:

a)  filii nr 1, pl. Św. Anny 3,

b)  filii nr 3, ul. Batorego 9,

c)  filii nr 4, ul. Czysta 27,

d)  filii nr 5, ul. Dąbrowskiego 5,

e)  filii nr 6, ul. Edukacji 64,

f)  filii nr 9, ul. Edukacji 102 (w Szpitalu Wojewódzkim),

g)  filii nr 10, ul. Przejazdowa 8,

h)  filii nr 11, ul. Kopernika 3,

i)  filii nr 12, ul. Zaręby 31a,

j)  filii nr 13, al. Niepodległości 110,

k)  filii nr 15, ul. Narcyzów 24,

l)  filii nr 18, ul. Konfederatów Barskich 17.

Zdjęcie pochodzi z zasobów strony Prezydent.pl. (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,168,ustawa-metropolitalna-dla-woj-slaskiego-z-podpisem-prezydenta-.html) z dnia 4 kwietnia 2017r.  i wizyty Prezydenta RP na Śląsku gdzie podpisał ustawę metropolitalną. 

Proponowane posty