Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie budowy Mariny Paprocany!

Marina 2

Poniższe stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną zostało odczytane na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 27 kwietnia 2017 r. i przekazane na ręce Prezydenta Tychów. Zaprezentowane stanowisko zostało poparte m.in. przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości działający w Radzie Miasta Tychy. Adresatem stanowiska jest Prezydent Tychów. Kopia stanowiska radnych Klubu TNMO została przekazana do informacji tzw.”Porozumieniu Paprocańskiemu” skupiającemu kluby żeglarskie i stowarzyszenia działające na rzecz budowy na jeziorze Paprocańskim „Mariny Żeglarskiej”. Stanowisko jest efektem spotkania, które miało miejsce w UM Tychy w dniu 13 kwietnia 2017r. w sprawie protestu środowisk żeglarskich wobec forsowania przez UM Tychy nowej koncepcji przebudowy Mariny Paprocańskiej.

————————————————————————————————————————————————-

W związku z planowaną inwestycją UM Tychy pn. „Przebudowa Mariny Paprocańskiej” wyrażamy głębokie zaniepokojenie  forsowanym przez UM Tychy rozwiązaniem sprzecznym z oczekiwaniami środowisk żeglarskich działających od wielu lat na terenie Jeziora Paprocańskiego. Zaproponowana ostatecznie druga koncepcja architektoniczna Mariny Paprocańskiej powinna zostać odrzucona ze względu na liczne uwagi i zastrzeżenia żeglarzy z tzw.„Porozumienia Paprocańskiego”, które zostały wyrażone publicznie na spotkaniu w dniu 13.04.2017r. w UM Tychy.  Samo porozumienie zrzesza w sobie zarówno podmioty gospodarcze związane z żeglarstwem, jak i Stowarzyszenia oraz kluby działające społecznie. Podczas w/w spotkania środowiska żeglarskie wykazały, że forsowana przez władze miasta koncepcja architektoniczna Mariny nie spełnia wymogów funkcjonalności, a  zaspokaja jedynie potrzeby wąskiej grupy podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnych szkoleń żeglarskich oraz udostępniania sprzętu żeglarskiego. Forsowana koncepcja uniemożliwia jednoczesne prowadzenie dalszej działalności statutowej stowarzyszeń i klubów skupionych do tej pory na terenie jeziora Paprocańskiego, a reprezentowanych przez tzw. ”Porozumienie Paprocańskie” – konsekwencją realizacji przedłożonego projektu Mariny będzie w niedalekiej przyszłości likwidacja stowarzyszeń działających na terenie jeziora Paprocańskiego.

Uważamy, iż wizja architektoniczna „Mariny” powinna być zaprezentowana w taki sposób, by łączyła potrzeby wszystkich podmiotów i stanowiła odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców w zakresie uprawiania żeglarstwa. Taka koncepcja architektoniczna została przedstawiona do publicznej wiadomości w październiku 2015 r. i (co godne pochwały) powstała ona w oparciu o długotrwałe konsultacje z przedstawicielami środowisk żeglarskich zgromadzonych wokół powołanego do tego celu „Porozumienia Paprocańskiego”. Wypracowana w 2015r. koncepcja gwarantuje miejsce zarówno dla działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze i nie odbiera możliwości prowadzenia statutowych działalności istniejącym nad brzegiem Jeziora Paprocańskiego Stowarzyszeniom i Klubom Żeglarskim. Jest dostosowana w formie architektoniczno-estetycznej do zmieniającej się w wyniku rewitalizacji przestrzeni wokół brzegu jeziora. Utrzymuje i gwarantuje ona obecnie funkcjonującym Stowarzyszeniom i podmiotom gospodarczym to, iż nie utracą posiadanego na dzień dzisiejszy miejsca, w którym od lat  prowadzą działalność statutową skupiając wielu mieszkańców Tychów, dlatego podtrzymujemy opinię wyrażoną przez naszych radnych STNMO w trakcie spotkania w UM Tychy w dniu 13 kwietnia 2017r., że UM Tychy powinien wrócić do koncepcji z 2015 roku  i zaprezentować ostateczne rozwiązanie będące przedmiotem kompromisu i współpracy z środowiskiem żeglarskim działającym na terenie jeziora Paprocańskiego. Pora na refleksję i usunięcie kardynalnych błędów w opracowaniu, za które zapłacili po raz drugi tyscy podatnicy!

 

Z wyrazami szacunku

Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Jakub Chełstowski

Dariusz Wencepel

Paweł Porszke

Klaudiusz Slezak

Edyta Danielczyk

Marina spotkanie

 

Proponowane posty