Podatki obniżone – podatki podwyższone!

IMG_3377

Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 listopada 2016r. radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili serię poprawek do uchwały autorstwa Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy na rok 2017. Złożone poprawki uzyskały akceptację Rady Miasta Tychy. Przedmiotowe poprawki zgłosił Radny Jakub Chełstowski na sesji Rady Miasta Tychy. Dzięki tej uchwale parę milionów złotych zostanie w kieszeniach tyskich podatników. Poprawki dotyczyły określenia stawek podatku od gruntów:
– w zakresie prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – uchwalono wysokość stawki w kwocie 0,40 zł (propozycja Prezydenta Miasta Tychy wynosiła 0,42 zł),
– w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – uchwalono wysokość stawki w kwocie 0,80 zł (propozycja Prezydenta Miasta Tychy wynosiła 0,89 zł).
Poprawki dotyczyły również określenia stawek podatku od budynków lub ich części:
– mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – uchwalono wysokość stawki w kwocie 0,60 zł (propozycja Prezydenta Miasta Tychy wynosiła 0,74 zł),
– działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – uchwalono wysokość stawki w kwocie 20 zł (propozycja Prezydenta Miasta Tychy wynosiła 22,60 zł).
Przedmiotowe zmiany zostały przegłosowane dzięki głosom 13 radnych Jakub Chełstowski, Edyty Danielczyk, Marka Gołosza, Grzegorza Kołodziejczyka, Pawła Porszke, Marcina Rogali, Klaudiusz Slezaka, Ewy Węglarz, Andrzeja Kściuczyka, Kazimierz Chełmińskiego, Tadeusza Furczyka. Wstrzymało się  5 radnych (Mariusz Mazur, Konieczna Barbara, Urszula Paździorek – Pawlik, Józef Twardzik, Lidia Gajdas, Gwóźdź Grzegorz), przeciw projektowi uchwały z przyjętymi poprawkami zagłosowali radni Wojciech Czarnota, Maciej Gramatyka (PO), Michał Kasperczyk, Sławomir Sobociński, Krzysztof Woźniak.

Jednak po paru dniach od sesji Radni popierający Prezydenta Tychów zgłosili wniosek o sesję nadzwyczajną w której zaproponowali podwyżkę podatków dla przedsiębiorców na rok 2017r. Wpierw radni wstrzymują się od głosu, albo są przeciw. Zaś parę dni później chyba po suszeniu im głowy przez środowisko rządzące Tychami, składają wniosek o podwyżkę dla przedsiębiorców i obniżkę dla mieszkańców przeciwko której wcześniej byli przeciw, albo wstrzymali się od głosu. Naprawdę te dwie sesje pokazały jakie kabaretowe postawy rządzą w Tychach, a radni to marionetki w rękach władzy. Podatki są równe dla wszystkich małych i dużych. Ale dla Radnych popierających Prezydenta Dziubę to nie ma znaczenia, bo liczy się tylko zdanie Prezydenta. Obniżka przegłosowana pierwotnie przez Kluby Radnych TNMO i PIS obniżyło wpływy do budżetu o 7,6 mln zł. Mniej więcej tyle ile co roku Prezydent przekazuje poprzez dotację dla spółki prawa handlowego w 100% należącej do miasta Tychy Tyski Sport. Celnie całą sprawę obrazuje materiał video gazety Nowe Info. Za podwyżkami głosowali radni Wojciech Czarnota (PO), Damian Fierla (niezrzeszony), Lidia Gajdas (Inicjatywa Tyska), Maciej Gramatyka (PO), Grzegorz Gwóźdz (PO), Barbara Konieczna (Inicjatywa Tyska), Mariusz Mazur (Inicjatywa Tyska), Urszula Paździorek – Pawlik (Inicjatywa Tyska), Marcin Rogala (PO), Sławomir Sobociński (Inicjatywa Tyska), Józef Twardzik (Inicjatywa Tyska), Krzysztof Woźniak (Inicjatywa Tyska). Wszystkie poprawki które zgłosił Klub Radnych TNMO i PIS w/w radni odrzucali.  Jak widać na tym przykładzie radni koalicji wypełniają tylko wolę Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby. Obniżenie podatków dla przedsiębiorców to dla nich rzecz nie do realizacji. Jedyne co się udało obniżyć to podatki dla mieszkańców, ale gdyby nie działania Klubów Radnych TNMO i PiS, stawki te byłby ustalone nadal na bardzo wysokim poziomie.

Link do wyników głosowań – https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=329601

Proponowane posty

Leave a Comment