Panie Prezydencie kupmy szpital dla mieszkańców!

Prezes_STNMO

Radny Jakub Chełstowski skierował list otwarty do Prezydenta Miasta Tychy, celem zakupienia udziałów w spółce Megrez. Spółka ta obecnie prowadzi w Tychach szpital po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w maju ubiegłego roku.

List otwarty do Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana w imieniu swoich wyborców w sprawie przejęcia Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Z informacji prasowych wynika, że w maju 2013r. Marszałek Województwa Śląskiego wysłał do Pana propozycję kupienia udziałów w spółce Megrez. Podobno nie był Pan taką propozycją zainteresowany. Następstwem tej decyzji jest wystawienie przez władze województwa szpitala do przetargu. Bardzo żałuję że o propozycji kupna tyskiego szpitala jako radny dowiedziałem się z mediów, a nie od Pana podczas sesji Rady Miasta Tychy. Nie wiem dlaczego Pan przemilczał ten temat, przecież pojawiła się niepowtarzalna szansa na to aby w końcu na długie lata wprowadzić do Tychów spokój w zakresie ochrony zdrowia. Wierzę, że mamy jeszcze czas na to, aby podjąć skuteczne działania celem przejęcia „naszego” szpitala. Z informacji prasowych wynika, że szpital może zostać sprzedany za ponad 6 mln złotych. To tyle, ile rocznie Pan za zgodą radnych koalicji przekazuje na działalność spółki Tyski Sport. Jest jeszcze czas na nawiązanie w przedmiotowej sprawie kontaktu z władzami województwa. Ochrona zdrowia to zadanie własne samorządu. Dzięki skutecznemu zarządzaniu szpital może przez wiele lat służyć tyszanom. Ewentualny prywatny właściciel skupi się na maksymalizacji zysków, czyli rentowne oddziały utrzyma, resztę zamknie lub zmieni profil działalności. Jak kiepsko wygląda sytuacja w zakresie ochrony zdrowia w Tychach, wiedzą mieszkańcy, którzy nie raz ze swoimi dziećmi muszą szukać pomocy w miastach ościennych, gdyż w Tychach brak jest kompleksowej opieki szpitalnej dla dzieci. Ponieważ Szpital Miejski ma za małe możliwości w tym zakresie, a w Szpitalu Wojewódzkim oddział dziecięcy został zlikwidowany. Z pewnością na przejęcie szpitala, zgodzi się Rada Miasta Tychy. Dlatego też wzywam Pana, do podjęcia działań w tej ważnej społecznie sprawie. Jako Prezydent 125 tysięcznego miasta, jest Pan do tego zobowiązany! Ze swojej strony gwarantuje pełne poparcie dla Pańskich starań, aby ta instytucja została przekazana do tyskiego samorządu. Uważam, że lepiej dopłacać z gminnej kasy do takiej działalności, niż dotować przedsięwzięcia z kasy tyskiego samorządu które generują milionowe straty jak spółka miejska TYSKI SPORT. Panie Prezydencie stać Tychy na budowę stadionu za 128 milionów złotych, którego roczne utrzymanie będzie kosztowało parę milionów złotych, to powinno nas również stać na przejęcie tyskiego szpitala i ostateczne zadbanie o zdrowie tyszan. Samorząd naszego miasta z pewnością zapewni stabilność i solidne zaplecze dla ochrony zdrowia w Tychach.

Łącze wyrazy szacunku
Radny Jakub Chełstowski

Do wiadomości:
– Mieszkańcy Tychów.

Proponowane posty