Oświadczenie w sprawie szpitala

cardiogram

W związku ze stanowiskiem Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy opublikowanym w dniu 30 stycznia, a dotyczącym przyszłości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach pragniemy poinformować opinię publiczną o dalszych krokach które zamierzamy podjąć w sprawie tyskiego szpitala.

Pragniemy zauważyć, że wspólne stanowisko Prezydenta Miasta Tychy i Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyszłości szpitala nie prowadzi do konkretnych działań i jest lakonicznym komunikatem bez wartości merytorycznej. Liczyliśmy na konkretne zapowiedzi po spotkaniu, w sprawie tak ważnej dla naszych mieszkańców. Opublikowany komunikat absolutnie nie formułuje żadnego rozwiązania, które wpłynie na poprawę sytuacji w zakresie ochrony zdrowia i zapewni przejęcie szpitala przez Miasto Tychy. Cieszymy się, że w końcu po naszej interwencji, okazało się że włodarze potrafią się spotkać co nie udawało się przez ponad pół roku. Z przykrością odnotowujemy jednak fakt, że takie spotkanie wymusza opinia społeczna i nasze działania a inicjatywa Pana Marszałka i Prezydenta przez długi czas ograniczyła się do dwóch pism i jednego spotkania, z którego nie sporządzono notatki służbowej. Ponadto trudno ze spokojem przyjąć wspólne oświadczenie stron o treści „obie strony z należytą starannością dokonają wyboru partnera, który zrealizuje to zadanie”. Czy mieszkańcy naszego miasta mogą dowiedzieć się o realizację jakiego zadania chodzi? Ze względu na braki merytoryczne w opublikowanym komunikacie zmuszeni jesteśmy do wezwania do udziału w spotkaniu w dniu 5 lutego o godzinie 17:00 przy ul. Damrota 66 w Tychach w sprawie przyszłości Naszego szpitala. Organizatorem spotkania jest „Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną” wraz z współorganizatorem działaczem społecznym Mateuszem Gruźla. Tematem obrad jest osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia tyskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przez samorząd Miasta Tychy i Powiat Bieruńsko-Lędziński. Liczymy, że na tym spotkaniu uzyskamy kompromisowe rozwiązanie dla naszej wspólnej sprawy, które będzie zawierało podjęcie konkretnych działań, a opinia publiczna będzie mogła sprawować nadzór nad wypracowanym rozwiązaniem. Mieszkańcy Tychów od kilku miesięcy trwają w obawie przed pozbawieniem ich placówki medycznej tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Dziwnym jest fakt, że tak poważna sprawa jest okrywana niezrozumiałą tajemnicą, która przepływa między Marszałkiem Województwa Śląskiego i Panem Prezydentem, a dodatkowo strony najbardziej zainteresowane – mieszkańcy naszego miasta, potencjalni świadczeniobiorcy usług medycznych o zamiarze sprzedaży Szpitala dowiadują się z „przecieków” medialnych, nie w sposób oficjalny od włodarzy miasta Tychy. Pan Prezydent Andrzej Dziuba z racji zajmowanego stanowiska ma obowiązek informowania mieszkańców o sprawach lokalnych, które mają ogromne znaczenie społeczne. Prywatyzacja Szpitala to również potencjalne zagrożenie dla pracowników, którzy w chwili obecnej są w placówce zatrudnieni. Prywatyzacje wiążą się zawsze z przeprowadzeniem restrukturyzacji(zwolnienie pracowników, przesuwanie na inne etaty). Występujemy w obronie kapitału ludzkiego, korzystającego z usług medycznych oraz zatrudnionego w placówce medycznej. Z niezrozumiałych przyczyn Pan Prezydent Andrzej Dziuba unika dialogu ograniczając się do lakonicznych komunikatów Prosimy o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Oświadczamy, że w przypadku odstąpienia od rozmów lub nieobecności w dniu 5 lutego na spotkaniu Pana Marszałka i Pana Prezydenta rozpoczniemy przygotowania do protestu społecznego. Liczymy na zrozumienie wagi problemu i przybycie na spotkanie dla dobra miasta i jego mieszkańców.

 

Organizatorzy „okrągłego stołu”

Jakub Chełstowski
Prezes STNMO

————-
Mateusz Gruźla

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA PREZYDENTA TYCHÓW I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

STANOWISKO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA TYCHY W SPRAWIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

W środę (29.01) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie, na którym Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba â?? prezydent Tychów rozmawiali o przyszłości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Tychach.

Obie strony uzgodniły, że wspólnym, strategicznym celem jest zachowanie dotychczasowych funkcji szpitala wojewódzkiego, jako jednostki świadczącej specjalistyczne usługi medyczne oraz dalszy rozwój tej placówki.  Ponadto Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba prezydent Tychów są zgodni, że spółka zarządzająca obecnie szpitalem wymaga dodatkowych nakładów finansowych, niezbędnych, by przystosować placówkę do wymagań stawianych przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego działając wspólnie, obie strony z należytą starannością dokonają wyboru partnera, który zrealizuje to zadanie.

Proponowane posty