„OKRĄGŁY STÓŁ” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach

cardiogram

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną organizuje w dniu 5 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Damrota 66 w Tychach spotkanie, w sprawie osiągnięcia porozumienia celem przejęcia tyskiego szpitala przez samorząd Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. W spotkaniu swój udział potwierdzili Dominik Kolorz Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, europoseł Tadeusz Cymański, radny sejmiku Michał Wójcik. Wśród zaproszonych gości jest Prof. Ryszard Bugaj który wyraził swoje zainteresowanie udziałem w tyskim spotkaniu, jednak potwierdzi swój udział dopiero 25 stycznia. Udział w spotkaniu potwierdził również Marek Kuźmicz, oraz Jerzy Szymonek z Rady Społecznej Szpitala. Zaproszenia zostały wystosowane do Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły, Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego Bernarda Bednorza – bardzo liczymy na ich przybycie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, prawo pierwokupu szpitala posiada samorząd Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Jednak z posiadanych informacji wynika, że władze Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego nie wyraziły zainteresowania przejęciem szpitala. Obecnie Marszałek Województwa Śląskiego planuje sprzedać udziały w spółce Megrez, która to zarządza tyskim szpitalem. Wstępna wycena została oszacowana na ponad 6 mln złotych. Przejęcie szpitala przez prywatny podmiot stwarza zagrożenie w postaci likwidacji w przyszłości mniej dochodowych oddziałów czy skupienie się tylko na dochodowych usług, lub ogólną likwidację szpitala i brak nadzoru ze strony społecznej. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być dalsze utrudnienia w dostępie do usług medycznych dla mieszkańców. Zaś przejęcie szpitala przez Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko-Lędziński zapewni stabilność w zakresie ochrony zdrowia i zapewni rozwój dla szpitala i jego pacjentów. Tychy to bogate miasto które buduje stadion piłkarski za 128 mln zł, park wodny za 80 mln zł, mediatekę za 50 mln zł. W świetle tych wydatków, przejęcie szpitala nie jest wydatkiem wygórowanym dla miasta Tychy. W Gliwicach działania samorządu doprowadziły do tego, że jeden z ważniejszych szpitali w mieście został przejęty przez samorząd Gliwic i obecnie jest skutecznie zarządzany z zyskiem dla mieszkańców. Uważamy, że należy w tej sprawie zasiąść do wspólnego „okrągłego stołu” i wypracować kompromis w tej ważnej społecznie sprawie. Jeszcze najważniejsze decyzje nie zapadły i jest czas na to, aby zadbać we właściwy sposób o zdrowie ponad 185 tysięcy mieszkańców miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Jeśli Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko – Lędziński nie kupią szpitala to zostanie on sprzedany w drodze przetargu. Spotkanie w sprawie „okrągłego stołu” będzie prowadził prezes stowarzyszenia Jakub Chełstowski, który zwrócił się z listem otwartym do władz miasta o przejęcie szpitala. Współorganizatorem spotkania jest Mateusz Gruźla działacz związkowy NSZZ Solidarność. Spotkanie ma charakter otwarty, serdecznie zapraszamy mieszkańców którym los szpitala nie jest obojętny. Bo w obecnej chwili, los szpitala i jego przyszłość jest w rękach samorządu. Już dziś mieszkańcy odwiedzają inne placówki w naszym województwie i szukają pomocy medycznej, bo dostęp do wielu usług w zakresie ochrony zdrowia jest ograniczony. Prywatyzacja która ma miejsce w Tychach może mieć tragiczne skutki w przyszłości, jeśli samorząd nie podejmie się tego zadania!

Proponowane posty