Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego na apel i pikietę

herb

29 maja nasze stowarzyszenie zorganizowało pod UM Tychy pikietę w sprawie przyszłości służby zdrowia w Tychach, w związku z zamknięciem WSS nr 1 na okres dwóch tygodni. Na nasz apel, dotychczas odpowiedział jedynie wicemarszałek Województwa Śląskiego p.Mariusz Kleszczewski, który w swoim piśmie skierowanym do STNMO wskazuje, że do zadań własnych gminy należy dbałość o ochronę zdrowia. Do tej pory nie wpłynęło do nas pismo, od prezydenta miasta Tychy Andrzeja Dziuby.

Do którego również skierowaliśmy nasze apel, bierna postawa prezydenta w sprawie służby zdrowia zmusza do refleksji. Marszałek w swoim piśmie jednoznacznie wskazuje, że do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia. Szkoda, że takie stanowisko marszałek nie zaprezentował trochę wcześniej, gdyż może zmusiłoby to prezydenta do podjęcia szerszych działań w sprawie szpitala i jego przyszłości. Jednak do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasz apel skierowany do władz miasta i regionu w sprawie wypracowania wspólnej polityki zdrowotnej dla Tychów. Mamy nadzieję, że w końcu taka modelowa współpraca zostanie wypracowana w niedalekiej przyszłości.Poniżej treść pisma od p. Mariusza Kleszczewskiego wicemarszałka województwa Śląskiego odpowiedzialnego za służbę zdrowia.

Proponowane posty