Bezpłatna komunikacja w smogowe dni w Tychach

foto-1-e1486933868780-1

We wtorek 31 stycznia 2017r. na wniosek Klubów Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz Prawa i Sprawiedliwości odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia w Tychach bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie pyłu zawieszonego PM 10. Po 3 godzinach dyskusji, projekt opinii radnych w przedmiotowej sprawie uzyskał akceptację RM Tychy. Teraz sprawa jest w rękach Prezydenta Tychów, gdyż zgodnie z prawem on posiada kompetencje do wprowadzenia przedmiotowej regulacji w Tychach. Podobne regulacje wprowadziły m.in. Kraków, Rzeszów, Warszawa i parę innych miast. Jakość powietrza w Tychach w okresie grzewczym jest fatalna, w dużej mierze odpowiada za nią niska emisja. Radny Jakub Chełstowski zawnioskował, aby wszystkie opinie, apele, oświadczenia zostały przyjęte przez aklamację, bo dla wnioskodawców smog nie ma barw politycznych. Dla radnych wnioskodawców ograniczenie PM 10 i PM 2,5 nawet o parę procent ma sens. Poza tym promocja zbiorowego transportu publicznego zawsze przynosi pozytywne efekty.
Jednak z przykrością należy odnotować fakt, że dla niektórych radnych szczególnie z PO i Inicjatywy Tyskiej (radni Prezydenta Andrzeja Dziuby), smog ma w Tychach barwy polityczne a postawa Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tychach Macieja Gramatyki w czasie sesji była wolą upolitycznienia sprawy i atakowania radnych Małej Ojczyzny oraz Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek 26 stycznia 2017r. Przewodniczący Maciej Gramatyka zorganizował spotkanie szefów klubów w sprawie wniosku Klubu TNMO i PIS i razem z radną Barbarą Konieczną prosił nas o wycofanie  wniosku w sprawie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Tychy, bo 15 lutego też jest sesja. Argumentów merytorycznych nie miał żadnych, bo trudno uznać prośbę o wycofanie wniosku za argument merytoryczny!

Proponowane posty