8000 tysięcy podpisów tyszan pod petycją do władz miasta Tychy!

pioro1

Już ponad 8000 tysięcy tyszan podpisało się pod petycją do władz miasta Tychy o uruchomienie w szpitalu należącym do spółki Megrez kompleksowej opieki medycznej dla dzieci (poradni chirurgicznej dla dzieci, oddziału chirurgicznego i pediatrycznego dla dzieci). Miasto Tychy ma w spółce Megrez prawie 50% udziałów. Od początku roku 2012 tyskie dzieci w nagłych przypadkach medycznych trafiają do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie.
Ponad rok temu działacze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, we współpracy z Solidarnością Regionu Śląsko – Dąbrowskiego prowadzili akcję mającą na celu zmuszenie władz miasta Tychy do przejęcia upadającego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Po dużej akcji społecznej, Prezydent A.Dziuba i rządząca miastem koalicja nie miała innej możliwości jak objęcie nowych udziałów w spółce Megrez, która to spółka wolą władz województwa Śląskiego została następczynią zlikwidowanego WSS nr 1, tym samym miasto stało się współwłaścicielem szpitala. Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną było współorganizatorem obrad okrągłego stołu w sprawie szpitala w dniu 5 lutego 2014 r., dzień później na sesji rady Prezydent i Radni zadeklarowali chęć przejęcia nowych udziałów w spółce Megrez. Do końca roku 2014 UM Tychy, za zgodą Rady Miasta Tychy przekazał do spółki aportem 6 mln zł na rozwój i modernizację spółki. Jeszcze w roku 2013 Prezydent Dziuba mówił na sesji Rady Miasta Tychy „żeby pić piwo nie trzeba mieć browaru, żeby się leczyć nie trzeba mieć szpitala”. Presja społeczna, debaty publiczne, pikiety pod UM Tychy doprowadziły do zmiany poglądów przez Prezydenta Dziubę i jego polityczne środowisko. Pod koniec marca 2015 roku radni Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Prawa i Sprawiedliwości w tyskiej radzie miasta zawiązali porozumienie w sprawie zbierania podpisów pod petycją do władz miasta Tychy o uruchomienie w szpitalu przedmiotowych oddziałów i izby przyjęć dla dzieci. Inicjatorzy akcji zaprosili do współpracy Klub Radnych PO i Klubu Inicjatywy Tyskiej (radni Prezydenta Andrzeja Dziuby), jednak ci nie włączyli się w zbiórkę podpisów. Akcja zbierania podpisów trwa nadal. Na poniższych stronach można znaleźć petycję do pobrania lub podpisania się online pod petycją. Zebrane podpisy zostały przekazane na kwietniowej i majowej sesji Rady Miasta Tychy.
https://podpisz.to/petycja/petycja-do-wladz-miasta-tychy-w-sprawie-uruchomienia-w-szpitalu-zarzadzanym-przez-spolke-megrez-oddzialu-urazowego-i-rehabilitacyjnego-dla-dzieci,71
http://jakubchelstowski.pl/aktualnosci/oswiadczenie-o-zbiorce-podpisow-pod-petycja-do-wladz-miasta-tychy.php

Jakub Chełstowski – koordynator akcji z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną.
Marek Gołosz – koordynator akcji z ramienia Klubu Radnych PIS tel. 509340088

 

plakat

Proponowane posty

Leave a Comment