10 000 tysięcy podpisów tyszan pod petycją do władz miasta!

pioro1

4 sierpnia w UM Tychy została złożona kolejna porcja podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. Podpisy w imieniu Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożył Prezes Jakub Chełstowski (Radny Miasta Tychy Klub TNMO) i Marek Gołosz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Na sesjach Rady Miasta Tychy w kwietniu i maju radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości składali na ręce władz zbierane podpisy pod petycją wręczając je zastępcom Prezydenta Andrzeja Dziuby, gdyż ten od dłuższego czasu unika spotkań z radnymi podczas sesji Rady Miasta Tychy. Łącznie od momentu zawiązania w tej sprawie porozumienia pomiędzy Klubami Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną a Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości udało się zebrać wspólnie ponad 10 tysięcy podpisów tyszan. Zbiórka podpisów trwała od początku kwietnia do dnia 4 sierpnia. Celem akcji jest zmuszenie władz miasta do podjęcia działań przez Prezydenta i podległych mu urzędników, aby zapewnić kompleksową opiekę medycznej dla tyskich dzieci. Obecnie w nagłych zdarzeniach medycznych dzieci z Tychów szukają pomocy medycznej poza miastem Tychy. Bardzo często dojeżdżając do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie. 125 tysięczne miasto, chlubiące się najnowocześniejszym stadionem na Śląsku powinno zadbać o poprawę opieki medycznej w Tychach. Do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia, wynika to wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Ponad rok temu działacze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, we współpracy z Solidarnością Regionu Śląsko – Dąbrowskiego prowadzili akcję mającą na celu zmuszenie władz miasta Tychy do przejęcia upadającego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Po dużej akcji społecznej, Prezydent A.Dziuba i rządząca miastem koalicja nie miała innej możliwości jak objęcie nowych udziałów w spółce Megrez, która to spółka wolą władz województwa Śląskiego została następczynią zlikwidowanego WSS nr 1, tym samym miasto stało się współwłaścicielem szpitala. Obecnie Miasto Tychy posiada w spółce prawie 50% udziałów, a w radzie nadzorczej spółki zasiada Daria Szczepńska I zastępca Prezydenta Andrzeja Dziuby. Pani Daria Szczepańska została powołana do rady nadzorczej spółki Megrez 15 lipca 2014 roku. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymała wynagrodzenia w roku 2014 w kwocie 11 tysięcy 611 zł i 23 gr. Daria Szczepańska odpowiada w mieście Tychy za sprawy społeczne i pobiera wynagrodzenia z tytuły reprezentowania Miasta Tychy w spółce Megrez. Władze miasta Tychy mają istotny wpływ na to co się dzieje w spółce Megrez, tym samym mogę wesprzeć spółkę w działaniach celem zorganizowania na terenie placówki kompleksowej opieki medycznej dla dzieci w postaci oddziału i izby przyjęć.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Tychy tj. 27 sierpnia, mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi ze strony władz miasta Tychy, jakie działania w tej sprawie zostały podjęte. Jeśli działania te nie będą zgodne z oczekiwaniami tyszan, akcja będzie kontynuowana.

Proponowane posty

Leave a Comment