Cześć i Chawała Bohaterom!

Cześć i Chawała Bohaterom!

9 października br przedstawiciele Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia trzech tablic upamiętniających pułkownika Aleksandra Sałackiego, powstańców śląskich oraz żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się w parii Marii Magdaleny mszą świętą w intencji 100 rocznicy odzyskania niepodległości za pułkownika Aleksandra Sałackiego, Powstańców Śląskich i Polskich Żołnierzy Września 1939 roku. Po mszy nastapiło odsłonięcie trzech pamiątkowych tablic oraz poświęceniu nagrobka Obrońcy Lwowa płk. Aleksandra Sałackiego. Cześć i Chawała Bohaterom!

więcej