ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

ZAMIERZENIA WŁADZY – Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ulic Czułowa – etap II

Dnia 17 lipca 2018 roku została opublikowana informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach – etap II Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w: Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Dyskusja publiczna nad…

więcej